لبنیات و کربوهیدرات زیاد برای اسپرم ها مضرند

بر اساس مطالعات جدید رژیم غذایی می تواند اثر قابل توجهی بر سلامت سیستم تولید مثل انسان داشته باشد. بر اساس آخرین نتایج، دریافت بالاتر کربوهیدرات یا لبنیات در مردان با کیفیت ضعیف تر اسپرم ها در ارتباط است.
تیم تحقیقاتی هاروارد با انجام دو مطالعه به بررسی اثر تغذیه بر کیفیت اسپرم ها پرداختند. یکی از مطالعات به بررسی اثر دریافت کربوهیدرات  و دیگری بر اثردریافت لبنیات بر کیفیت اسپرم ها(شکل، تعداد و جنبندگی) پرداخته بود.
مطالعه کربوهیدرات شامل 200 مرد سالم فعال 18 تا 22 ساله بود. آنالیز رژیم غذایی این افراد نشان داد، تقریبا نیمی از کالری دریافتی در آنها از طریق کربوهیدرات بود. این تیم پژوهشی یافتند، میزان کربوهیدرات دریافتی اثری بر جنبش یا شکل اسپرم ها ندارد اما هرچه میزان دریافت کربوهیدرات بالاتر باشد تعداد اسپرم ها کمتر می شود. در مطالعه لبنیات پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که هرچه دریافت محصولات لبنی افزایش یابد احتمال غیرنرمال بودن شکل اسپرم ها بالاتر میرود اما تاثیری بر تعداد یا جنبش اسپرم ها مشاهده نشد. این تیم پژوهشی گزارش کردند بویژه این تاثیرمنفی در مورد لبنیات پرچرب قویتر می باشد.
مطالعات پیشین در مورد زنان نیز نشان داده بود زنانی که مصرف کربوهیدرات را کاهش و مصرف پروتئین را افزایش میدهند شانس بیشتری برای بارداری دارند.
 

منبع:

American Society for Reproductive Medicine annual meeting,Oct, 2012

نظرات بسته شده است.