لاغری با تمرینات سخت ورزشی

تمرینات با شدت بالا ممکن است اشتهای افراد را برای مدت کوتاهی محدود کند. مطالعات قبلی نشان می دهد تمرینات سخت ورزشی هورمون هایی که در تنظیم گرسنگی، سیری و نیز سرکوب اشتها نقش دارند را تغییر می دهد. همچنین محققان طی مطالعات متعدد به این نتیجه رسیدند که مردان چاق پس از تمرینات سخت ورزشی 200 کالری کمتر انرژی دریافت می کنند. 
در مطالعه ای که اخیراً در مجله  Journal of Obesityبه چاپ رسیده است محققان به بررسی تاثیر فعالیت سخت ورزشی در میزان دریافت کالری پرداخته اند.
در این تحقیق 17 مرد دارای اضافه وزن به صورت داوطلبانه در 4 جلسه تمرینات ورزشی شرکت کردند که از این 4 جلسه یک جلسه فقط استراحت و در 3 جلسه بعدی 30 دقیقه دوچرخه ثابت را با سه شدت متوسط، بالا و خیلی شدید کار کردند. تمرینات در بین دو حالت سرعت بالا در زمان کوتاه و پدال زدن متناوب با سرعت کم در مدت زمان طولانی انجام شد. در پایان هر جلسه به شرکت کنندگان نوشیدنی با 267 کالری داده شد. کمی بیش از یک ساعت بعد از شرکت کنندگان خواسته شد از جو دوسر تا زمان سیری استفاده نمایند.
مقایسه نشان داد افراد در زمان هایی که فعالیت شدید و خیلی سخت را داشتند نسبت به زمان استراحت کالری کمتری دریافت کردند. همچنین بعد از فعالیت های سخت نسبت به فعالیت متعادل غذای کمتری استفاده کردند. البته تفاوت بین فعالیت زیاد و متعادل به قدری ناچیز است که می توان شانس را در آن دخیل دانست.
بررسی نتایج مشخص کرد افراد در زمان استراحت 764 کالری، پس از فعالیت متعادل 710 کالری، فعالیت شدید 621 کالری و در فعالیت خیلی شدید 594 کالری دریافت کرده اند. همچنین افراد اعلام کردند پس از فعالیت بدنی خیلی سخت میزان دریافت غذا در طول روز نسبت به دیگر فعالیت های بدنی پایین تر بوده است و حدوداً 2000 کاری دریافت کرده اند. این در حالی است که پس از فعالیت بدنی متعادل 2300 کالری و پس از استراحت 2600 کالری دریافت کرده اند.
نکته عملی: در حالی که این مطالعه نشان می دهد کاهش در مصرف کالری با فعالیت سخت ورزشی در کوتاه مدت به کاهش امیدوار کننده وزن کمک می کند اما آیا ورزش با شدت بالا می تواند به از دست دادن وزن در دراز مدت نیز تاثیر گذار باشد؟ این مطالعه پشتیبانی اولیه امیدوار کننده ای برای این مفهوم فراهم می کند ، اما تحقیقات بیشتر در یک مطالعه طولانی مدت مورد نیاز است.
 منبع:
International Journal of Obesity (4 June 2013)
 

نظرات بسته شده است.