قهوه سرعت بهبودی روده پس از جراحی را افزایش میدهد

نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد، نوشیدن قهوه به جای آب می تواند به سرعت بازگشت عملکرد طبیعی روده در افرادی که به تازگی برای برداشتن بخشی از کولون خود جراحی داشته اند، کمک کند.
پژوهشگران آلمانی 80 بیمار مبتلا به سرطان روده، بیماری دیورتیکولار (مشکل ساختاری در دیواره روده بزرگ)، بیماری های التهابی روده یا سایر مشکلات را مورد بررسی قرار دادند. این افراد با میانگین سنی 61 سال و بیش از نیمی از آنها مرد بودند. شرکت کننده ها به دو گروه تقسیم شدند، گروهی از آنها بعد از جراحی از آب و گروه دیگر از قهوه  سه بار در روز و هر بار 100 میلی لیتر( نصف فنجان) استفاده کردند.
این پژوهشگران یافتند، بیماران دریافت کننده قهوه نسبت به بیمارانی که قهوه ننوشیده بودند، بعد از عمل خود زودتر قادر به تحمل غذاهای جامد هستند. گروه در یافت کننده قهوه، بعد از 60 ساعت و گروه دریافت کننده آب بعد از 74 ساعت از عمل اولین حرکت روده را داشتند. بعلاوه گروه مصرف کننده قهوه 49 ساعت بعد از جراحی قادر به تحمل غذاهای جامد بودند در حالیکه در گروه مصرف کننده آب این زمان تا 56 ساعت طول کشید.
پژوهشگران این مطالعه گزارش کردند، اگرچه چگونگی کارکرد  قهوه در بازیابی عملکرد روده دقیقا مشخص نیست اما نتایج ما به روشنی نشان داد که مصرف قهوه یک روش ارزان و ایمن برای فعال کردن تحرک روده بعد از جراحی کولون میباشد.

منبع:

S. A. Müller et al “Randomized clinical trial on the effect of coffee on postoperative ileus following elective colectomy”  BJS,2012

نظرات بسته شده است.