قند فروکتوز صنعتی یک عامل چاقی

یافته های حاصل از یک مطالعه جدید نشان داد که فروکتوز نه تنها حس گرسنگی را افزایش می دهد  بلکه در مقایسه با گلوکز موجب تحریک دستگاه پاداش مغزی نیز می شود. این شرایط موجب افزایش دریافت کالری خواهد شد که خطرات زیادی را برای سلامتی در بر دارد. فروکتوز به میزان زیادی در نوشیدنی های شیرین و غذاهای آماده یافت می شود. قند میوه یا فروکتوز یک نوع کربوهیدرات است که به طور طبیعی در میوه ها و سبزیجات یافت می شود و در این شکل برای بدن ضرری ندارد. فروکتوز و گلوکز ساختار  مشابهی دارند با وجود این در بدن تأثیرات متفاوتی دارند. گلوکز موجب ترشح فوری و زیاد انسولین می شود در حالی که فروکتوز ترشح انسولین را به میزان کمی تحریک می کند. هدف مطالعه حاضر ارزیابی اثر این دو نوع قند بر دستگاه معدی روده ای و مغز بود. محققین هر دو نوع روش دارویی و اسکن مغزی را به کار بردند. 12 آزمودنی در این مطالعه با لوله فرکتوز، گلوکز و دارونما را دریافت کردند. به  منظور سنجش مقادیر هورمون های سیری در آزمودنی ها نمونه خونی از آن ها گرفته شد. علاوه براین، اسکن مغزی آن ها در وضعیت استراحتی نیز سنجیده شد. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که برخلاف گلوکز، فروکتوز موجب تحریک دستگاه پاداش مغزی در مغز می شود. مقادیر خونی هورمون های سیری نیز به دنبال مصرف فروکتوز به میزان کمی افزایش یافت. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجلهPLOS ONE منتشر شد.  

منبع:


Bettina Karin Wölnerhanssen, et al. Dissociable Behavioral, Physiological and Neural Effects of Acute Glucose and Fructose Ingestion: A Pilot Study. PLOS ONE
 

نظرات بسته شده است.