فواید چای سبز در روماتوئید آرتریت

یافته های حاصل از مطالعه ای در دانشگاه واشنگتون یک راهبرد ویژه برای مبارزه با درد مفاصل، التهاب و آسیب بافتی در بیماری روماتوئید آرتریت نشان داد. بیماری روماتوئید ارتریت یک بیماری خود ایمن است که اغلب موجب آسیب به مفاصل کوچک دست و پا می شود. این شرایط با درد و تورم زیاد همراه است و در صورت پیشرفت موجب آسیب جدی به غضروف، ساییدگی استخوانی و بدشکلی مفصل می شود. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکترSalah-uddin Ahmed ؛" داروهای موجود برای درمان روماتوئید آرتریت بسیار گران قیمت و پرهزینه می باشند، اغلب موجب سرکوب دستگاه ایمنی می شوند و برای استفاده در طولانی مدت مناسب نیستند. بدین منظور پژوهشگران در پی کشف راهبرد برای درمان مؤثر بیماری روماتوئید آرتریت مطالعه ای را طرح ریزی کردند. آن ها در این مطالعه تأثیر فیتوکمیکال موجود در چای سبز که اپی گالوکتچین 3- گالات نام دارد را  ارزیابی کردند.  این مولکول دارای ویژگی های ضدالتهابی است. یافته های حاصل از این مطالعه پیشنهاد کرد که اپی گالوکتچین 3- گالات  پتانسیل زیادی برای درمان روماتوئید آرتریت دارد به دلیل این که مولکول نامبرده بدون ممانعت از انجام سایر اعمال سلولی، عملکرد فرآروده های جانبی حاصل از شکستن اسیدهای آمینه شاخه دار را مهار می کند. به بیان پژوهشگران مطالعه حاضر، یافته های ما راهبرد جدیدی برای درمان بیماری روماتوئید آرتریت ( ممانعت از تأثیر پروتئین های تخریب گر مفاصل) و همچنین مطالعات بیشتر در این زمینه را پیشنهاد می کند. یافته های حاصل از این مطالعه در مجله Arthritis and Rheumatologyمنتشر شد.

منبع:


Salahuddin Ahmed, et al. Regulation of Transforming Growth Factor β-Activated Kinase Activation by Epigallocatechin-3-Gallate in Rheumatoid Arthritis Synovial Fibroblasts: Suppression of K63-Linked Autoubiquitination of Tumor Necrosis Factor Receptor-Associated Factor 6. Arthritis & Rheumatology, 2016.
 

نظرات بسته شده است.