فواید پروتئین های ناشی از فعالیت ورزشی بر سلامت مغز

نتایج حاصل از یک مطالعات نشان می دهد  که فعالیت ورزشی برای سلامت مغز مفید است. در حال حاضر محققین دریافتند که ی مولکولی به نام آیرزین که در هنگام فعالیت های ورزشی استقانتی در بدن تولید می شود،  می تواند خاصیت محافظت کننده ی عصبی داشته باشد. محققین توانستند به طور مصنوعی با افزایش مقادیر آیرزین در خون موش ها، ژن های درگیر در یادگیری و حافظه را فعال کنند. نتایج این مطالعه در مجله Cell Metabolism به چاپ رسید. یافت های حاصل از این مطالعه می تواند به عنوان راهبردی برای داروهای محافظت کننده ی در برابر بیماری های تحلیل برنده ی عصبی باشد و علاوه بر این برای پیشبرد یادگیری و عملکرد شناختی نیز مورد استفاده قرار گیرد.   در حال حاضر مشخص شده است که فعالیت ورزشی می تواند موجب پیشبرد هایی در عملکرد شناختی و بهبود علائم بیماری هایی از قبیل افسردگی، آلزایمر و سکته شود. سازوکار درگیر در این گونه اثرات مشخص نیست. یکی از عوامل مهم در این زمینه پروتئین BDNF است که به عنوان یک عامل رشدی مشتق شده از مغز در نظر گرفته می شود. این پژوهش بر روی مدل حیوانی انجام شد و نشان داد که پروتئین هایی به نام FNDC5 موجب تولید مشتقاتی به نام آیرزین می شود که بر اثر فعالیت ورزشی استقامتی افزایش می یابد و می تواند میزان بیان پروتئین BDNF را در مغز افزایش دهد. به عبارت دیگر، در این مطالعه نشان داده شد که کاهش مقادیر آیرزین با کاهش میزان BDNF  در مغز ارتباط مستقیم دارد. علاوه بر این، محققین در این مطالعه دریافتند که افزایش مقادیر آیرزین در خون می تواند موجب افزایش فعالیت ژن های درگیر در یادگیری و عملکرد شناختی نیز گردد. در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد که FNDC5 و آیرزین نقش مهمی را در فرآیندهای محافظت کننده ی مغزی ایفا می کنند و می توانند بر اثر فعالیت ورزشی القا شوند.

منبع:

Wrann et al. Exercise induces hippocampal BDNF through a PGC-1/FNDC5 pathway. Cell Metabolism, October 2013.

 

نظرات بسته شده است.