فواید پروبیوتیک ها،‌حتی برای نوزادان

محققین دانشگاه شمال فلوریدا در یک مطالعه ای نشان دادند که در اثر دریافت پروبیوتیک ها پیش از سه ماهگی خطر ابتلا به دیابت نوع 1 در نوزادانی که به طور ژنتیکی مستعد ابتلا به این بیماری هستند، تا 33درصد کاهش می یابد. پروبیوتیک ها به طور عمده از لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم تشکیل شده اند که می توان آن ها را یا به عنوان مکمل به نوزادان داد و یا این که غذای آن ها را با پروبیوتیک ها غنی کرد.  به بیان دقیق تر، در این مطالعه نشان داده شد که دریافت پروبیوتیک ها در نوزدان، پیش از سن سه ماهگی می تواند از اتوایمنی سلول های بتا جلوگیری کند. هر چه قدر سن نوزاد برای دریافت کم تر باشد،‌اثر یاد شده نیز بیش تر است. هدف اصلی این مطالعه تعیین اثر دریافت زودهنگام پروبیوتیک ها بر تخریب اتو ایمن سلول های جزایر لانگرهانس بود. در این مطالعه 8676 کودک که دارای الل غالب ابتلا به دیابت نوع 1 بودند،‌بررسی شدند. داده های مورد نیاز ( دریافت مکمل های رژیمی،‌دریافت شیر تخمیر شده،‌دارودرمانی در هنگام بارداری و نیز سیگار کشیدن)   هر سه ماه یکبار از خانواده های آن ها گرفته می شد. هر سه ماه یکبار برای ارزیابی میزان آنتی بادی های نشانگر (GADA، IAA و IA-2A) از آزمودنی ها نمونه خونی گرفته می شد. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که دریافت پروبیوتیک ها تا قبل از یک ماهگی در مقایسه با سایر ماه ها اثر برجسته تری بر پیشگیری از بروز اتوایمن سلول های بتا داشت.  مقاله ی مرتبط با این مطالعه در European Association for the Study of Diabetes منتشر شد. 
منبع:
U. Uusitalo, et al. Probiotic use in infancy and islet autoimmunity in the environmental determinants of diabetes in the young (TEDDY) study. European Association for the Study of Diabetes. 2014.
 

نظرات بسته شده است.