فواید مکمل یاری اسید فولیک در افراد مبتلا به فشارخون

نتایج حاصل از یک مطالعه بر روی بیش از 20000 بزرگسال چینی مبتلا به فشار خون و بدون سابقه سکته قلبی نشان داد که ترکیب درمان دارویی با اِنالپریل و اسید فولیک (8/0 میلی گرم) در مقایسه با اِنالپریل (10 میلی گرم) به تنهایی می توانند به طور معناداری خطر بروز سکته را کاهش دهد. سکته یکی از دلایل اصلی مرگ ومیر در چین و دومین دلیل مرگ و میر در جهان است. پیشگیری اولیه در این زمینه بسیار مهم است به دلیل این که 77 درصد سکته ها قابل پیشگیری هستند. بر اساس مدارک موجود، در زمینه کارآیی درمان با اسیدفولیک برای پیشگیری اولیه سکته داده های کمی وجود دارد. این مطالعه در طول مدت 2008 تا 2013 در 32 شهر چین انجام شد. در طی 5/4 سال ابتدایی سکته قلبی در 282 آزمودنی (7/2 درصد) در گروه اسید فولیک- اِنالپریل  در مقایسه با 355 آزمودنی (4/3 درصد) در گروه اِنالپریل به تنهایی رخ داد. بر اساس این مقایسه کاهش خطر مطلق 0/7 درصد و کاش خطر نسبی 21درصد گزارش شد. علاوه براین، تجزیه و تحلیل ها نشان داد که کاهش معناداری در میان آزمودنی های گروه دریافت کننده اِنالپریل- اسید فولیک در زمینه ابتلا به سکته (2/2 درصد در مقابل 8/2 درصد) و رویدادهای قلبی و عروقی ( مرگ ومیر ناشی از بیماری قلبی و عروقی سکته قلبی) ( 1/3 درصد در مقابل 9/3 درصد) وجود دارد. مقاله مرتبط با این مطالعه در JAMA منتشر شد.

منبع:


Yong Huo, et al. Efficacy of Folic Acid Therapy in Primary Prevention of Stroke Among Adults With Hypertension in China. JAMA, 2015.
 

نظرات بسته شده است.