فعالیت ورزشی: کاهش عوارض دارودرمانی در سرطان پروستات

نتایج یک مطالعه جدید نشان داد که پیاده روی با سرعت کم در حدود 3 ساعت در هفته می تواند اثر مفیدی در کاهش عوارض جانبی دارودرمانی در سرطان پروستات داشته باشد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ " پیاده روی با سرعت متوسط و سه ساعت در هفته می تواند میزان خستگی، افسردگی و وزن بیماران مبتلا به سرطان پروستات را بهبود بخشد." وی در ادامه افزود: " اگر 90 دقیقه در هفته پیاده روی سریع داشته باشید از فواید مشابه بهره مند می شوید." این اولین مطالعه ای است که به ارزیابی شدت و انواع گوناگون فعالیت ورزشی و اثر آن ها بر کیفیت زندگی مردان تحت درمان مبتلا به سرطان پروستات پرداخته است. محققین در این مطالعه داده های مرتبط با 51529 مرد را از سال  1986 بررسی کردند. آن ها افرادی که به سرطان پروستات مبتلا بودند را در نظر گرفتند و از آن ها خواستند پرسشنامه پر کنند. خستگی، افسردگی و افزایش وزن بدن و … از علایم ابتلا به سرطان پروستات می باشد. داده های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری حاصل از مطالعه نشان داد که به طور متوسط آزمودنی ها زمانی را در هفته برای پیاده روی تا محل کار یا فعالیت های ورزشی مثل نرم دویدن، دویدن، دوچرخه سواری و  شنا می گذراندند. آن ها شدت پیاده روی خود را نیز گزارش کردند. پس از کنترل فعالیت ورزشی پیش از تشخیص بیماری و زمان بی تحرکی یافته ها نشان داد که پیاده روی با شدت متوسط و در مدت زمان  زیاد اثر بسزایی در مدیریت علایم بیماری سرطان پروستات دارد. مقاله مرتبط با این مطالعه درJournal of Cancer Survivorship: Research and Practice منتشر شد.  

منبع:


Siobhan M. Phillips, et al. Physical activity, sedentary behavior, and health-related quality of life in prostate cancer survivors in the health professionals follow-up study. Journal of Cancer Survivorship, 2015
 

نظرات بسته شده است.