فعالیت ورزشی پیش از سنین مدرسه و کاهش علایم بیش فعالی

محققین دانشگاه میچیگان بر اساس نتایج حاصل از یک مطالعه پیشنهاد کردند که فعالیت ورزشی هوازی پیش از سنین مدرسه و در کودکان در معرض خطر ابتلا به سندرم بیش فعالی موجب کاهش بروز علایم این سندرم در کلاس و نیز در خانه می شود. دم دمی مزاج بودن،‌بی توجهی و مشکل ارتباطی با دیگران از علایم سندرم بیش فعالی به شمار می رود. مدراک موجود نشان می دهد که فعالیت بدنی در کودکان مبتلا به سندرم بیش فعالی اثر مثبتی دارد. یک وهله فعالیت ورزشی در کودکان پیش دبستانی با علایم سندرم بیش فعالی موجب بهبود عملکرد ذهنی،‌بهبود مهارت های حسابی و خواندن در آن ها شد. با وجود این،‌روشن نیست که فعالیت ورزشی منظم در مقایسه با فعالیت های ورزشی نامنظم و وهله ای تا چه اندازه می تواند در بهبود علایم سندرم بیش فعالی مفید باشد. محققین در این مطالعه سعی کردند به این سوال پاسخ دهند. به بیان نویسنده ی مسئول این مقاله؛‌" مطالعات بیشتری در این زمینه لازم است تا روشن شود که چه میزان فعالیت بدنی و با چه تناوبی می تواند برای کودکان مبتلا به سندرم بیش فعالی مفید باشد." وی در ادامه افزود: " علارغم وجود سوالات زیاد در این زمینه به نظر می رسد که فعالیت بدنی یک روش مداخله ای مفید برای درمان سندرم بیش فعالی کودکان است."  در  مقاله ی مرتبط با این مطالعه در مجله ی Journal of Abnormal Child Psychology منتشر شد. 
 
منبع:
Alan L. Smith, et al. A Randomized Trial Examining the Effects of Aerobic Physical Activity on Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms in Young Children. Journal of Abnormal Child Psychology, 2014.
 

نظرات بسته شده است.