فعالیت ورزشی و سلامت کودکان

نتایج پژوهشی در   NC Research Campus نشان دادکه با افزایش اندک فعالیت ورزشی در کودکان، آن ها خیلی سریع از فواید فعالیت ورزشی بر سلامتی شان بهره مند می شوند.  کاهش میزان چربی بدنی، افزایش قدرت عضلانی و کاهش خطر ابتلا به بیماری هایی از قبیل دیابت، بیماری قلبی و سایر بیماری های متابولیکی مرتبط با سبک و شیوه زندگی از جمله فواید فعالیت ورزشی هستند. نتایج این مطالعه در Journal of Sport and Health Science به چاپ رسید. هدف اصلی از این مطالعه؛ ارزیابی اثر 6 هفته فعالیت ورزشی و رژیم غذایی بر عوامل خطر بیماری سندرم متابولیک در کودکان 11 تا 13 چاق و یا دارای اضافه وزن بود. بدین منظور 200 کودک چاق به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول در طول مدت پژوهش در کمپ نگهداری شدند. آن ها صبح و عصر در هربار 3 ساعت به فعالیت ورزشی منتخب می پرداختند. فعالیت های ورزشی منتخب به صورت شنا، دویدن، دوچذخه سواری و پینگ پنگ در نظر گرفته شده بودند. گروه دوم نیز به زندگی معمولی خود می پرداختند. هر دو گروه به طور روزانه 1600 تا 2000 کالری دریافت می کردند. میزان کاهش وزن کودکانی که در کمپ نگهداری می شدند در حدود 6 تا 8 کیلوگرم گزارش شد. همه انواع فعالیت های ورزشی منتخب و نیز رژیم غذایی کاهش وزن،  موجب کاهش عوامل خطر مرتبط با بروز بیماری های در آن ها شد. مقادیر فشار خون آن ها (کودکانی که در کمپ نگهداری شدند)کاهش یافت و علاوه بر این، حساسیت به انسولین نیز در آن ها بهبود یافت. آن ها مقادیر گلوکز خون را بهتر تحمل کردند. میزان کلسترول خون آن ها نیزکاهش یافت.به طور کلی محققین نتیجه گیری کردند که تمام عوامل مرتبط با سلامتی کودکان می تواند با اندکی فعالیت ورزشی بهبود یابد.
واژگان کلیدی: فعالیت ورزشی- کودکان- عوامل خطر بیماری
منبع:
 

Reference: BeiBei Luo et al. A 6-week Diet and Exercise Intervention Alters Metabolic Syndrome Risk Factors in Obese Chinese Children aged 11 — 13 years. Journal of Sport and Health Science, December 2013.
 

نظرات بسته شده است.