فعالیت ورزشی مانع از بروز عوارض جانبی داروهای صرع شد!

یافته های حاصل از یک مطالعه بر روی مدل حیوانی نشان داد که فعالیت ورزشی موجب کاهش بروز اختلالات شناختی ناشی از مصرف داروهای ضدصرع  شد. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که دریافت داروی رایج ضدصرع به نام valproic acid  در موش ها موجب کاهش نوزایش نورون های جدید در مغز موش های بالغ و متعاقب آن اختلال در یادگیری و حافظه آن ها شد. با وجود این، اثرات جانبی دریافت این دارو در موش های جوانی که به چرخ گردان دسترسی داشتند، کاهش معناداری را نشان داد. بیماری صرع یکی از اختلالات عصبی رایج است که 50 میلیون فرد را در سرتاسر جهان درگیر کرده است. در حدود 30 درصد از زنان سنین باروری از این عارضه رنج می برند و داروی  valproic acid   یکی از داروهای رایج برای مصرف در دوران بارداری است. باوجود این مطالعات نشان می دهند که مصرف این دارو در دوران بارداری موجب کاهش ضریب هوشی کودکان خواهد شد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، Kinichi Nakashima ؛ " در حال حاضر، کودکان زنان مبتلا به صرع که در دوران بارداری داروی  valproic acid را مصرف کردند در معرض کاهش عملکرد شناختی قرار دارند، بدون این که روشی برای پیشگیری یا درمان این شرایط وجود داشته باشد. اگر یافته های این مطالعه در مطالعات انسانی نیز تأیید شود می توان از فعالیت ورزشی اختیاری به عنوان راهبردی برای بهبود عملکرد هوشی این کودکان استفاده کرد." مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Stem Cell Reports   منتشر شد.

منبع:


Kinichi Nakashima, et al.  Reduced Adult Hippocampal Neurogenesis and Cognitive Impairments following Prenatal Treatment of the Antiepileptic Drug Valproic Acid. Stem Cell Reports, 2015
 

نظرات بسته شده است.