فعالیت ورزشی به تنهایی موجب کاهش وزن نمی شود

فعالیت بدنی فواید زیادی برای سلامتی دارد و دامنه ای را از کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی، دیابت، سرطان تا بهبود سلامت مغزی را در بر دارد. با وجود این، باورهای ضدو نقیضی در زمینه فواید آن وجود دارد، به گزارش دانشمندان حوزه سلامت، فعالیت ورزشی به تنهایی نمی تواند به کاهش وزن کمک کند. محققین در این مطالعه رابطه بین فعالیت بدنی و چاقی را برای چندین سال مطالعه کردند. هنگامی که آن ها مطالعه خود را آغاز کردند، فرض کردند که فعالیت بدنی موجب بهبود کاهش وزن می شود. اما مدارک زیادی نشان داد که فرضیه آن ها نادرست است. به بیان دکتر Cooper و Luke ؛ "فعالیت بدنی و بهبود سطح فعالیت جسمانی فواید زیادی را برای سلامتی دارد. اما مدارک محدودی وجود دارد که پیشنهاد می کند فعالیت بدنی می تواند موجب کاهش شیوع چاقی شود."اگر فعالیت بدنی تان را افزایش دهید، اشتها افزایش می یابد و شما با خوردن غذای بیشتر آن را جبران می کنید. بنابراین با افزایش فعالیت بدنی یا بدون آن، کنترل کالری های دریافتی اصلی ترین عامل در کاهش وزن است. بنابراین برای کاهش وزن موفق لازم است که در کنار رژیم غذایی و محدودیت کالری میزان فعالیت بدنی را نیز افزایش دهید. فعالیت بدنی و ورزش کردن فواید زیادی دارد ولی در کنار محدودیت کالریکی می توان دموجب کاهش وزن مؤثر شود. مدارک زیادی وجود دارد که نشان می دهد محدودیت کالری دریافتی در کنار فعالیت ورزشی موجب کاهش وزن مطلوب می شود. این مطالعه در مجله International Journal of Epidemiology منتشر شد.

منبع:


A. Luke, R. S. Cooper. Physical activity does not influence obesity risk: time to clarify the public health message. International Journal of Epidemiology, 2014
 

نظرات بسته شده است.