فعالیت ورزشی به ترک سیگار کمک می کند

یافته های حاصل از یک مطالعه در دانشگاه تگزاس نشان داد که فعالیت ورزشی به بالغین یا فشارهای روانی مضاعف و از طریق کنترل بهتر این قبیل فشارها کمک می کند تا عادت سیگار کشیدن را ترک کنند. به بیان دقیق تر، در این مطالعه نشان داده شد که فعالیت ورزشی می تواند حساسیت به اضطراب  و علایم افسردگی را در این دسته از افراد به خوبی کنترل کند. در حدود 20 تا 33 درصد افراد سیگاری دارای حساسیت زیادی در مقابل اضطراب هستند یا ترس از اضطراب دارند که با علایمی همچون افزایش ضربان قلب، عرق ریزی یا گیجی همراه است و برای کنترل بهتر این شرایط به طور معمول به سیگار کشیدن روی می آورند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکترJasper Smits؛ " اضطراب و علایم افسردگی و سندرم های شایع در این زمینه در بین افراد جامعه بسیار رواج دارد و به به طور معمول با سیگار کشیدن همراه هستند. افرادی که حساسیت زیادی به استرس دارند با ترک نیکوتین دچار مشکلات برجسته تری می شوند و این شرایط می تواند موجب بازگشت به این عادت گردد." آزمودنی های این مطالعه عادت به استعمال روزانه سیگار داشتند و به طور تصادفی و به مدت 15 هفته در گروه های مداخله ای (72 نفر) و آموزشی  در ترکیب با رفتار درمانی و درمان های جایگزین نیکوتین (64 نفر)  تقسیم شدند. تمرین ورزشی آن ها شامل 25 دقیقه کار شدید ( با 77 تا 88 ردصد بیشینه ضربان قلب) و نیز دوره های آموزشی شامل بحث در مورد سبک زندگی سالم و اهداف کامیابی بود. یافته های حاصل نشان داد که تمرینات ورزشی نقش بسیار زیادی در کنترل حساسیت به اضطراب داشت. یافته های حاصل از این مطالعه در مجله Psychosomatic Medicine منتشر شد.

منبع:


Jasper A. J. Smits, et al. The Efficacy of Vigorous-Intensity Exercise as an Aid to Smoking Cessation in Adults With High Anxiety Sensitivity. Psychosomatic Medicine, 2015
 

نظرات بسته شده است.