فعالیت ورزشی بهترین داروی آلزایمر

یک مطالعه ی جدید در دانشکده ی بهداشت عمومی دانشگاه مارایلند نشان داد که فعالیت ورزشی ممکن است عملکرد شناختی افرادی که در معرض خطر ابتلا به بیماری آلزایمر می باشند را از طریق بهبود کارایی فعالیت مغزی مرتبط با حافظه افزایش دهد. از دست دادن حافظه ی ناشی از بیماری آلزایمر، یک از بزرگترین ترس ها در میان سالمندان آمریکایی است. در حالی که از دست دادن حافظه می تواند به طور طبیعی و در اثر افزایش سن نیز حاصل شود. با وجود این، یافته های مطالعه ی مذکور می تواند در این زمینه امیدوار کننده باشد. دکتر کارسون اسمیت، استادیار دانشگاه حرکت شناسی در مطالعه خود برای اولین بار نشان داد که مداخله ی از نوع فعالیت ورزشی در سالمندان با نقص شناختی ملایم ( میانگین سنی 78 سال) تنها می تواند موجب بازسازی حافطه شود بلکه می تواند عملکرد مغزی را نیز بهبود بخشد. به بیان دکتر اسمیت، " ما در مطالعه ی خود دریافتیم که 12 هفته برنامه ی فعالیت ورزشی با شدت متوسط، موجب بهبود و افزایش کارآیی عصبی شد ( استفاده از منابع عصبی کمتر در پاسخ برای انجام کارهای حافظه از مشابه).  دکتر اسمیت در ادامه افزود که هیچ مطالعه ی دارویی تا به حال نتوانسته پیشرفتی را که ما به واسطه ی فعالیت ورزشی نشان دادیم، گزارش کند".  در این مطالعه تمرکز اصلی بر روی 12 هفته تمرین ورزشی منظم و پیوسته بر روی تردمیل زیر نظر یک متخصص بود. راهبرد ورزشی مورد استفاده در این مطالعه، توصیه ی سازمان بهداشت جهانی برای فعالیت بدنی بود. سازمان بهداشت جهانی برای افراد در دامنه ی سنی 18 تا 64 سال، 150 دقیقه فعالیت ورزشی با شدت متوسط تا شدید را حداقل روزی 30 دقیقه و 5 بار درهفته توصیه کرده است.یافته های حاصل از این مطالعه پیشنهاد می کند که ممکن است فعالیت ورزشی نیاز به بیش- فعالی مغز برای یادآوری صحیح چیزی را کاهش دهد. به پیشنهاد دکتر اسمیت برای جستجوی روابط سازوکار های بیشتر نیاز است تا مطالعات گسترده ای با تعداد آزمودنی های بیشتر شامل آن هایی که سالم هستند ولی از لحاظ ژنتیکی مستعد ابتلا به بیماری آلزایمر می باشند، انجام شود.

منبع:

J. Carson Smith, et al. Semantic Memory Functional MRI and Cognitive Function After Exercise Intervention in Mild Cognitive Impairment. Journal of Alzheimer’s Disease, 2013 (in press).
 

نظرات بسته شده است.