فست فودها و بی خوابی

بر اساس نتایج یک مطالعه ی جدید از UC Berkeley که به ارزیابی نواحی کنترل کننده ی انتخاب های غذایی در مغز پرداخته است، نشان داه شد که خوردن یک دونات یا پیتزا در مقایسه با غلات کامل و سبزیجات برگ سبز می تواند موجب بی خوابی در شب شود. این یافته ها دیدگاه جدیدی را در زمینه ارتباط بین کم خوابی و چاقی ایجاد می کند. در این مطالعه، محققین UC Berkeley با استفاده از MRI عملکردی، توانستند مغز 23 بزرگسال بالغ را پس از یک شب با خواب طبیعی و نیز پس از یک شب بی خوابی اسکن کنند. آن ها دریافتند که در لوپ پیشانی مغز ، در ناحیه ای که مسئول تصمیم گیری های پیچیده  است، پس از یک شب بی خوابی نقص عملکردی به وجود می آید، با جود این فعالیت مراکز عمیق تر مغز که مسئول پاداش می باشند بیشتر می شود. بنابراین، زمانی که آزمودنی ها بی خواب می شدند، تمایل بیشتری به خوردن غذاها و میان وعده های ناسالم پیدا می کردند. به بیان دکتر متیو والکر، نویسنده ی مسئول این مقاله؛ " ما مشاهده کردیم که نواحی مغزی ضروری در تصمیم گیری ها و قضاوت های پیچیده در زمانی که مغز دچار بی خوابی می شود، کند می شوند، در حالی که نواحی از مغز که مسئول کنترل  انگیزه و خواسته می باشند، تقویت می شوند" . وی در ادامه افزود، " علاوه بر این غذاهای پر کالری در شرایطی که آزمودنی ها بی خوابی کشیدند، بیشتر مورد توجه آزمودنی ها قرار داشت. بدین ترتیب، می توان نتیجه گرفت که ترکیب افزایش فعالیت نواحی ویژه ای در مغز و هم چنین کاهش فعالیت نواحی درگیر در قضاوت های پیچیده می تواند پاسخ این سؤال باشد که چرا افرادی که خواب کمی دارند، بیشتر دچار چاقی و یا اضافه وزن می شوند. بنابراین، محرومیت مغز از خواب کافی می تواند موجب انتخاب غذاهای ناسالم و در نتیجه افزایش میزان چاقی و اضافه وزن شود.

منبع:

Matthew P. Walker, et al. The impact of sleep deprivation on food desire in the human brain. Nature Communications, 2013.

نظرات بسته شده است.