فرزند مادران چاق یا دارای اضافه وزن بیشتر به دیابت نوع 1 مبتلا می شوند

مطالعه ای متشکل از 2/1 میلیون کودک در سوئد به این نتیجه رسیده است که فرزند والدینی که هیچ نوع از دیابت را ندارند، بیشتر مستعد به دیابت نوع 1 هستند و چاقی یا اضافه وزن مادر این احتمال را افزایش می دهد.نتایج در Diabetologia  ( مجله انجمن اروپا جهت بررسی دیابت) منتشر شده است و به وضوح نشان می دهد که استراتژی های برای کاهش اضافه وزن و چاقی قبل و در طول بارداری می تواند از بروز دیابت نوع 1 که در حال حاضر در کودکان در حال افزایش است، بکاهد.
این مطالعه کوهورت شامل 358/263/1 کودک سوئدی متولد شده بین سال های 1992 و 2004 می باشد. کودکان از بدو تولد تا زمان تشخیص دیابت نوع 1، مهاجرت، مرگ یا پایان مطالعه در سال 2009  پیگیری شدند. نمایه توده بدنی  ( BMI) برای سه ماهه اول بارداری مادر محاسبه شد.
خطر ابتلا به دیابت نوع 1 در کودک والدین سالم از نظر دیابت بدون توجه به قومیت افزایش یافته بود. در صورتی که پدر مبتلا به هر نوعی از دیابت  باشد، خطر ابتلا به دیابت نوع 1 در کودک 5 برابر و اگر مادر دارای این مشکل باشد خطر ابتلا 3 برابر افزایش می یابد.
BMI بالا سه ماهه اول بارداری ( 30 یا بالاتر) با 33% افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع 1 تنها در فرزندان والدین غیر دیابتی همراه بود و این شرایط با مادران دارای BMI نرمال ( 5/18 تا 25) مقایسه شد. با دانستن این موضوع که چاقی در سه ماهه اول بارداری عامل خطری برای ابتلا به دیابت نوع 1 تنها در کودکان دارای والدین غیر دیابتی می باشد، و همچنین چاقی مادران بروز این بیماری را حتی در صورتیکه هر دو والد دیابتی باشند افزایش نمی دهد، می توان گفت وراثت در مورد ابتلا به دیابت نوع 1 بسیار اهمیت دارد.
این مطالعه مبتنی بر جمعیت سوئد نشان می دهد که به طور قابل توجهی احتمال ابتلا به دیابت نوع 1 در کودکان والدین دیابتی بدون در نظر گرفتن قومیت آن ها، افزایش یافته است. چاقی و اضافه وزن در اوایل بارداری این احتمال را نیز تقویت می کند. بنابراین پیشگیری از این مسئله در زنانی که در سن باروری قرار دارند می تواند به کاهش بروز دیابت نوع 1 کمک شایانی کند.

منبع:


Hozan I et al. “Maternal overweight, obesity increases risk of type 1 diabetes in children when neither parent has diabetes “. Diabetologia. 2015
 

نظرات بسته شده است.