عواقب دریافت زیاد نمک

محققین دانشگاه McGill در مطالعه ای دریافتند که مصرف زیاد نمک می تواند موجب "برنامه ریزی مجدد" سازوکارهای طبیعی پیشگیرانه مغزی در زمینه افزایش فشار خون شود. با وجود این که ارتباط بین دریافت نمک و فشارخون به خوبی شناخته شده است، ولی دانشمندان هنوز به سازوکار افزایش فشارخون ناشی از دریافت نمک پی نبرده اند. بدین منظور محققین مطالعه ای را در این زمینه طراحی کردند. این مطالعه به سرپرستی پروفسور Charles Bourque  از دانشکده پزشکی دانشگاه McGill’s انجام شد. به بیان پروفسور Charles Bourque؛ نویسنده مسئول این مقاله؛ " ما دریافتیم که دوره زمانی طولانی دریافت نمک در موش ها موجب تغییر بیوشیمیایی در نورون ها و متعاقب آن رهایش وازوپرسین به گردش خون عمومی می شود." وی در ادامه افزود: " این تغییر که موجب درگیری مولکول نروتروفیکی به نام BDNF می شود، از مهار این نورون ها توسط سایر سلول ها پیشگیری می کند." به طور کلی، یافته های این مقاله نشان داد که دیافت نمک مازاد موجب پیشگیری از نهار نورون های ترشح کننده وازوپرسین از طریق چرخه تشخیص فشارخون می شود.  این ناتوانی در سازوکار طبیعی کنترل فشار خون موجب افزایش فشار خون در اثر دریافت زیاد نمک در مدت زمان طولانی می شود. با وجود این که این تیم تحقیقاتی پیشرفت های زیادی را در روشن شدن سازوکار بین دریافت زیاد نمک و افزایش فشارخون داشتند، ولی برای تأمین اهداف مداخلات درمانی نیاز به مطالعات بیشتری در این زمینه است. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Neuron منتشر شد.

منبع:

Katrina Y. Choe, et al. High Salt Intake Increases Blood Pressure via BDNF-Mediated Downregulation of KCC2 and Impaired Baroreflex Inhibition of Vasopressin Neurons. Neuron

نظرات بسته شده است.