عملکرد مغزی در کودکان چاق متفاوت است

پژوهشگران در مطالعه ای دریافتند که عملکرد مغزی کودکان چاق یا داراری اضافه وزن در مقایسه با کودکان با وزن سالم متفاوت است و یک عدم تعادلی در رفتارهای جستجو و پرهیز غذایی در این دسته از کودکان وجود دارد. بر این اساس پژوهشگران در این مطالعه بر لزوم عادات غذایی سالم و نیز کاهش وزن در کودکان چاق تأکید کردند. رژیم غذایی و فعالیت ورزشی برای پیشگیری از چاقی و نیز کاهش وزن کودکان کافی نیست، و نیاز است بر روی رفتارهای غذایی و در مجموع ذهنیت کودکان تمرکز شود. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Kevin Niswender  ؛ " بزرگسالان به ویژه کودکان باید در مورد عادات غذایی شان محتاط باشند. در حال حاضر به دلیل در دسترس بودن غذاهای با کالری زیاد و نیز اماده کودان بسیار در معرض چاق شدن قرار دارند." میزان چاقی کودکان در 30 سال گذشته تا به امروز سیر صعودی را دنبال کرده است. بدین منظور پژوهشگران مطالعه ای را با هدف ارزیابی عادات غذایی کودکان طرح ریزی کردند. در این مطالعه 38 کودک  چاق و دارای اضافه وزن انتخاب شدند. داده های لازم در مورد عادات غذایی آن ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد و علاوه بر این، از آن ها اسکن مغزی گرفته شد. سه ناحیه از مغز در عادات غذایی درگیر است. پژوهشگران اسکن مغزی را برای ارزیابی تفاوت بین این نواحی در کودکان و ارتباط آن با میزان وزن آن ها انجام دادند. یافته ها نشان داد که چاقی کودکان موجب عدم تعادل در ارتباط بین این نواحی می شود. یافته های حاصل از این مطالعه در مجله Heliyon منتشر شد.

منبع:


Kevin D. Niswender, et al.  Imbalance in resting state functional connectivity is associated with eating behaviors and adiposity in children. Heliyon, 2016
 

نظرات بسته شده است.