عصاره چغندر موجب افزایش توان عضلانی بیماران قلبی می شود

مدارک دانشمندان نشان می دهد که داستان ملوان زبل صحت دارد: اسفناج باعث قوی شدن و افزایش قوای جسمانی می شود ولی به دلیل محتوای زیاد نیترات برگ های سبز – نه آهن- می تواند موجب روز عوارض جانبی شود. مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده اند که پیشنهاد می کنند، نیترات رژیم غذایی موجب بهبود عملکرد عضلانی در بسیاری از ورزشکاران حرفه ای می شود، محققین دریافتند که نوشیدن عصاره چغندر نیز به دلیل محتوای نیترات بالا موجب افزایش قوای عضلانی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی می شود. دکتر Nishtha Sodhi متخصص قلب و عروق با استفاده از دستگاهی توان عضلانی را اندازه گیری کرد. در مطالعه ای محققین دریافتند که پرداختن به 2 تا 3 ماه تمرینات ورزشی مقاومتی موجب بهبودهای قابل ملاحظه ای در توان عضلانی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی شد.  با وجود این محققین در مطالعه دیگری میزان توان عضلانی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی را 2 ساعت پس از نوشیدن عصاره چغندر ارزیابی کردند. آن ها مشاهده کردند که توان عضلانی بیماران به طور معناداری افزایش یافته بود. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Linda R. Peterson ؛ "فعالیت های بدنی بسیاری در روز مبنای قدرتی و اثرات زیادی بر کیفیت زندگی دارند. ما تلاش می کنیم روش هایی را برای افزایش توان و قدرت افراد بیابیم، به دلیل این که قدرت عضلانی پیشگویی کننده مهم نحوه عملکرد افراد است، خواه مبتلا به بیماری قلبی، سرطان یا سایر بیماری های باشند. به طور کلی فعالیت بدنی موجب افزایش طول عمر می شود. یافته های این مطالعه در مجله Circulation: Heart Failure منتشر شد.

منبع:


Linda R. Peterson, et al.  Acute Dietary Nitrate Intake Improves Muscle Contractile Function in Patients With Heart FailureCLINICAL PERSPECTIVE. Circulation: Heart Failure, 2015
 

نظرات بسته شده است.