عادت ماهیانه زودهنگام و خطر ابتلا به دیابت

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید،  دخترانی که شروع دوره  قاعدگی آنها در سنین پایین تری رخ میدهد، بیشتر در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع 2 در بزرگسالی هستند.
در این مطالعه  که بر روی زنان 8 کشور اروپایی انجام شد، بلوغ زود رس به عنوان علت دیابت شناخته نشد اما ارتباطی بین این رخداد و ابتلا به دیابت گزارش شده است.
در این مطالعه  Elks و همکارانش گزارشات پزشکی بیش از 15 هزار زن را مورد بررسی قرار داده و  یافتند افرادیکه طی سنین  8 تا 11 سالگی  عادت ماهیانه  شده اند،  70% درصد بیش از دخترانی که شروع قاعدگی آنها در سن 13 سالگی بوده است در معرض ابتلا به دیابت نوع 2 هستند. سایر مطالعات نشان داده اند که زنانی که بلوغ زودتری دارند  بیشتر در معرض خطر چاقی، بیماری قلبی و برخی انواع سرطان هستند. البته پژوهشگران با حذف نمودن تأثیرات چاقی از نتایج یافتند که همچنان میزان خطر ابتلا به دیابت نوع 2 درمیان دختران با قاعدگی زودهنگام بیش از سایر دختران است .
بر اساس گفته های این پژوهشگران درهنگام بلوغ بدن تحت تغییرات بسیاری قرار می گیرد. تحقیقات این دانشمندان همانند مطالعات قبلی نشان میدهد که عوامل بیولوژیکی دخیل در زمان شروع قاعدگی، درابتلا به دیابت نوع 2 نیز نقش  دارند، علیرغم این واقعیت که این فرآیندها سالها قبل از بروز اختلال در کنترل قند خون رخ دهند.
این یافته ها نشان میدهند که بلوغ زودهنگام بر خطر بیماریهای متابولیکی تاثیر دارد که ممکن است تا حدودی به افزایش BMI مرتبط باشد اما دارای تأثیرات مستقیمی از طریق سایر مسیرهای بیولوژیکی نیز میباشد که مستقل از چاقی و چربی بدنی است.

منبع:

Cathy Elks, et al “Age at Menarche and Type 2 Diabetes Risk: The EPIC-InterAct study” Diabetes Care November 2013 36:3526-3534

نظرات بسته شده است.