عادات غذایی در سال های اول زندگی شکل می گیرند

محققین دریافتند که بهبود و کنترل کیفیت رژیم غذایی از دوران نوزادی اهیمت زیادی دارد، این شرایط موجب پیشگیری از بروز چاقی و شروع بیماری های مزمن در سنین کودکی می شود. در واقع این مطالعه اهمیت کمیت و گوناگونی غذاها و نوشیدنی های مصرفی در 12 تا 16 ماهگی را برجسته می سازد. این مطالعه به سرپرستی دکتر Rebecca Byrne  انجام شد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ " دوران نوپایی در کودکان مهم ترین و حیاتی ترین مرحله در گسترش علایق غذایی و ذائقه می باشد." وی  در زمینه اهمیت این سال ها در ادامه افزود: " چاقی در کودکان استرالیایی از سال 1986 تا حدود 20درصد افزایش یافته است و   در حال حاضر برخی از کودکان سنین 2 تا 3 سال را می توان در رده اضافه وزن و یا چاقی تقسیم بندی نمود." محققین در این مطالعه دریافت های غذایی کودکان را در سنین 12 تا 16 ماهگی  از طریق پرسشنامه هایی که توسط مادران شان پر شد بررسی کردند. سپس رابطه بین دریافت شیر گاو و شیر خشک را توسط روش آماری one way ANOVA سنجیدند. مدارک موجود در این زمینه نشان می دهند که الگوهای غذایی و نیز ذائقه ی انسان در سال های اولیه زندگی شکل می گیرد و تا بزرگسالی ادامه می یابد، لذا در دوران نوپایی کودک این موضوع اهمیت زیادی دارد که از مواد غذایی با دانسیته مواد مغذی بالا  استفاده شود و این که رژیم غذایی حاوی هر 5 نوع گروه غذایی باشد. مقاله مرتبط با این پژوهش در Australian and New Zealand Journal of Public Health منتشر شد.
 
منبع:
Rebecca Byrne.et al.  Food and beverage intake in Australian children aged 12-16 months participating in the NOURISH and SAIDI studies. Australian and New Zealand Journal of Public Health, 2014.
 

نظرات بسته شده است.