شیر مادر در بهبود تکامل مغز نوزادان نارس نقش دارد.

ترکیبات موجود در شیر مادر نه تنها برای رشد جسمی جنین و شیرخوار لازم است بلکه در تکامل مغز شیرخوار نیز نقش دارد. در مطالعه ای که نتایج آن به تازگی منتشر شده است محققان به بررسی ارتباط دریافت شیر مادر با تکامل مغز در نوزادان نارس پرداخته اند.
در این مطالعه 180 شیرخواری که قبل از هفته 30 بارداری متولد شده بودند یا در زمان تولد کمتر از 1250 گرم وزن داشتند شرکت کردند. محققان تعداد روزهایی که این شیرخواران از زمان تولد تا روز 28 تولد از شیر مادر به عنوان تامین کننده بیش از 50 درصد نیازهای تغذیه ای استفاده می کردند را مورد بررسی قرار دادند. سپس اطلاعات مربوط به حجم مناطقی از مغز که با استفاده از MRI در سنین شیرخواری و سپس در سن 7 سالگی اندازه گیری شده بود و نیز بهره هوشی (IQ)، توانایی خواندن، ریاضیات، عملکرد شناختی و … در سن 7 سالگی ارزیابی شد.
یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد در شیرخوارانی که در بیشتر روزهایی که در بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) بستری بودند از شیر مادر استفاده می کردند حجم منطقه ای از مغز که در پردازش و انتقال پیام های عصبی به سایر نقاط مغز نقش دارد، بزرگتر و در سن 7 سالگی این کودکان عملکرد بهتری از نظر IQ و ریاضیات داشتند. به طور کلی، دریافت شیر مادر با افزایش حجم مناطقی از مغز در سن شیرخواری و بهبود عملکرد شناختی در سن 7 سالگی مرتبط بود.
به گفته محققان این اطلاعات از توصیه های فعلی مبنی بر استفاده از شیر مادر جهت تغذیه نوزادان نارسی که در بخش  NICU بستری هستند حمایت می کند.
نکته عملی: بسیاری از مادرانی که نوزاد نارس دارند در شیر دادن به کودک دچار مشکلاتی می شوند. با توجه به تاثیرات مفید شیر مادر بر رشد و تکامل کودک باید حمایت های لازم از این مادران به عمل آید تا در شیردهی به کودک خود موفق گردند.
منبع:


Mandy B. Belfort  et al. "Breast Milk Feeding, Brain Development, and Neurocognitive Outcomes: A 7-Year Longitudinal Study in Infants Born at Less Than 30 Weeks' Gestation". The Journal of Pediatrics, 2016
 

نظرات بسته شده است.