شکر خطر بروز سرطان پستا ن را افزایش می دهد

یافته های حاصل از یک مطالعه در مرکز سرطان دانشگاه تگزاس نشان داد که مصرف مقادیر زیاد شکر خطر بروز سرطان پستان و متاستاز به ریه را افزایش می دهد. به بیان دقیق تر، یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که مصرف زیاد شکر با اثر بر مسیر پیام رسانی ویژه ای موجب بروز سرطان می شود. تعیین عوامل خطر سرطان پستان از دیدگاه سلامت و بهداشت عمومی اهمیت بسزایی دارد. نشان داده شده است که افزایش مصرف نوشیدنی های شیرین نقش مهمی را در اپیدمی چاقی، بیماری قلبی و سرطان در سرتاسر جهان دارد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله،دکتر Peiying Yang ؛"ما دریافتیم که مصرف ساکارز که ویژگی اصلی رژیم غذایی غربی است در مقایسه با رژیم غذایی بدون شکر، در مدل حیوانی موجب افزایش رشد تومور و متاستاز می شود. به نظر می رسد که این اثر به دلیل افزایش بیان ژن های ویژه ای بروز می کند."مطالعات اپیدمیولوژیک پیشین نشان دادند که دریافت شکر به ویژه گلوکز، اثر ویژه ای را بر رشد تومور سرطانی پستان دارد و التهاب ناشی از آن در این زمینه نقش مهمی را ایفا می کند. در واقع، گزارش شد که مصرف گلوکز بر مسیرهای متابولیکی رشد تومور اثر دارد. هدف اصلی در مطالعه حاضر، ارزیابی اثر مصرف شکر بر رشد تومور سرطانی پستان با تمرکز بر سازوکارهای درگیر بود. به بیان دقیق تر، در این مطالعه بیشتر اثر فروکتوز مدنظر قرار گرفت. یافته های این مطالعه در مجله Cancer Research منتشر شد.

منبع:


Yan Jiang, et al.A Sucrose-Enriched Diet Promotes Tumorigenesis in Mammary Gland in Part through the 12-Lipoxygenase Pathway. Cancer Res, January 1, 2016
 

نظرات بسته شده است.