شواهد جدیدی از امکان درمان سرطان خون با ترکیبات گیاهی

بر اساس نتایج جدید، ترکیبی تغلیظ شده از سولفورافن که در سبزیجات چلیپایی مثل کلم بروکلی موجود است، می‌تواند در درمان لوسمی لنفوبلاستیک حاد مؤثر باشد.
لوسمی لنفوبلاستیک حاد یک نوع از سرطان سلول‌های سفید خون است که در کودکان شایع است و با وجود حدود 80% درمان‌های مؤثر، برخی از کودکان به درمان پاسخ نمی‌دهند که در این موارد نیاز به درمان‌های جایگزین حس می‌شود.
گروهی از پژوهشگران دانشکده پزشکی بیلور در هوستون آمریکا  با تمرکز بر سولفورافن،یک ترکیب طبیعی در کلم بروکلی، به بررسی اثر این ترکیب بر رشد سلول های سرطانی پرداختند. این پژوهشگران با کشت دادن ترکیب سولفورافن همراه با سلول‌های لوسمیک و لنفوبلاست‌های اولیه از کودکان بیمار در آزمایشگاه دریافتند بدون آن که سلول‌های سالم تحت تأثیر سولفورافن قرار بگیرند این ترکیب می‌تواند سلول‌های سرطانی را نابود کند.
نتایج نشان داد سولفورافن نقش درمانی و نیز نقش پیشگیرانه‌ در بروز توده های سرطانی دارد. این ترکیب با ورود به سلول ها و واکنش با برخی پروتئین های خاص عمل می کند. گرچه مطالعات بیشتری برای تایید مورد نیاز هستند اما پژوهشگران بر این باورند این ترکیب روزی بعنوان یک گزینه درمانی همراه با  درمان های فعلی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
دکتر Koramit Suppipat سرپرست نویسندگان این مطالعه خاطرنشان کرد، ما در این مطالعه از فرم تغلیظ شده استفاده کردیم و احتمالا مصرف سبزیجاتی مثل بروکلی در طول روز این اثر قابل توجه را نخواهند داشت.

منبع:

Koramit Suppipat et al , PLOS ONE 2012

نظرات بسته شده است.