شدت فعالیت بدنی از میزان آن مهم تر است

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، پیاده روی تند و آهسته دویدن روزانه می تواند خطر بروز بیماری های قلبی و سکته مغزی را تا 50% کاهش دهد، اما یک ساعت پیاده روی معمولی در روز این تاثیر را ندارد.
پژوهشگران دانمارکی اظهار داشتند این یافته ها نشان میدهد که شدت فعالیت بدنی بیشتر از طول زمان آن در محافظت علیه سندرم متابولیک نقش دارد. سندرم متابولیک به ترکیبی از عوامل مثل فشار خون بالا، سطح قند خون افزایش یافته، سطوح غیر طبیعی چربی خون و چاقی شکمی گفته می شود که می تواند خطر بیماری قلبی، سکته مغزی و دیابت را افزایش دهد.
این پژوهشگران به بررسی بیش از 10000 بزرگسال دانمارکی 21 تا 98 ساله پرداخته و برای مدت 10 سال این افراد را پیگیری کردند. در شروع بررسی 20% از زنان و 27% از مردان مبتلا به سندرم متابولیک بودند که تقریبا یک سوم از زنان غیر فعال و 37% از مردان غیر فعال این میزان را تشکیل میدادند. اما در پایان، 15% از افراد سالم در شروع مطالعه نیز به سندرم متابولیک دچار شدند. بعد از 10 سال پیگیری در 19% از افراد غیر فعال و 12% از افراد بسیار فعال از نظر جسمی سندرم متابولیک بروز کرد.
 بررسی های بیشتر نشان داد نه فقط میزان فعالیت بدنی که هم چنین شدت ورزش نیز بسیار با اهمیت است و در کاهش خطر بروز سندرم متابولیک نقش دارد. پیاده ر وی تند تا 50% و آهسته دویدن تا 40% این خطر را کاهش میدهد در حالیکه پیاده روی معمولی تا 1 ساعت در روز تفاوتی در کاهش این خطر ایجاد نمی کند.

منبع:

“Fast walking and jogging halve development of heart disease and stroke risk factors” BMJ,2012

نظرات بسته شده است.