شاخص توده بدنی و شیوع آسم

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که میزان شیوع آسم در کودکان چاق و دارای اضافه وزن در حد چشمگیری بالاتر است، این رابطه به دلیل اثرات وابسته به شاخص توده بدنی می باشد، به عبارت دیگر هر چه میزان شاخص توده بدنی بالاتر باشد، میزان شیوع آسم نیز بیشتر می شود.
نتایج این متا- آنالایز که در مجله Obesity Reviews  به چاپ رسید، حاصل مقایسه 6 مطالعه در زمینه ارزیابی وضعیت بدنی کودکان ( ارزیابی سن و جنس براساس شاخص توده بدنی) و میزان شیوع آسم می باشد. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری در این مطالعه نشان داد که در مقایسه با کودکان بدون اضافه وزن و با وزن سالم، کودکانی که دارای اضافه وزن هستند بیشتر در معرض خطر ابتلا به آسم قرار دارند. این مقایسه هنگامی که بین کودکان چاق و غیر چاق انجام شد بسیار چشمگیر بود و میزان خطر ابتلا به آسم در کودکان چاق بیشتر گزارش شد. بنابراین در این مطالعه یک اثر وابسته به میزان شاخص توده بدنی (Dose- dependent effect) در رابطه با میزان شیوع آسم گزارش شد. در مجموع، باید خاطر نشان شود شود که نباید اثرات جنس را در این زمینه فراموش کرد، بر اساس نتایج این مطالعه؛ میزان شیوع آسم در کودکان پسر چاق بیشتر از دختران چاق است که در این زمینه نیز رابطه وابسته به میزان شاخص توده بدنی وجود دارد. بنابراین، والدین باید به وزن کودکان خود توجه بیشتری داشته باشند و از افزایش وزن کودک خود پیشگیری کنند.

منبع:

Y.C. Chen, et al. Dose-response effect seen for BMI; gender difference noted, with larger effect in obese boys. Obesity Reviews, 2012

نظرات بسته شده است.