سیگار کشیدن در دوران بارداری و ابتلا به سرطان فرزند دختر

بر اساس یافته های حاصل از یک مطالعه جدید در دانشگاه بین المللی استرالیا نشان داده شد؛ دختران مادرانی که در دوران بارداری سیگار می کشیدند، بیشتر در معرض ابتلا به سرطان تخمدان و پستان قرار دارند. علاوه بر این، این نتایج نشان داد که دختران مادرانی که در دوران بارداری و در بیشتر روزهای هفته سیگار می کشیدند، زودتر سیکل قاعدگی را تجربه می کنند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله دکتر Alison Behie ؛ " قادعدگی زودرس موجب افزایش تعداد دوره های تخمک گذاری در طول دوره زندگی زنان می شود، و همین امر آن ها را در معرض خطر ابتلا به سرطان های دستگاه تولید مثل قرار می دهد، به دلیل این که بیشتر در معرض هورمون هایی مثل استروژن قرار می گیرند." وی در ادامه افزود: " هر چقدر بیشتر و بیشتر مفاهیم اصلی بیولوژی بدنمان را می شناسیم، بیشتر توجیه می شویم که رویدادهای ابتدایی زندگی مان چه اثر مهمی در سلامتی ما دارد." سیگار کشیدن در دوران بارداری با بسیاری از پیامدهای سلامتی در نسل بعدی مثل کمی وزن زمان تولد، کاهش ظرفیت ریه، آسم و چاقی در ارتباط است. محققین در این مطالعه 1500 دختر را در یک مطالعه طولی بررسی کردند. آن ها به این نتیجه رسیدند که سیگار کشیدن مادر موجب قاعدگی زودرس در فرزند وی می شود و در نتیجه به  افزایش خطر ابتلای فرزند دختر او به سرطان تخمدان و پستان منجر می گردد. مقاله مرتبط با این مطالعه درHuman Reproduction منتشر شد.

منبع:


A. M. Behie, M. H. O'Donnell. Prenatal smoking and age at menarche: influence of the prenatal environment on the timing of puberty. Human Reproduction, 2015
 

نظرات بسته شده است.