سیب زمینی و پرفشاری خون

محققان به تازگی اثر دریافت طولانی مدت مقادیر زیاد سیب زمینی (به شکل پخته شده، آبپز، پوره شده، سرخ شده و چیپس) را بر افزایش فشارخون بررسی کرده اند. در این مطالعه 187000 مرد و زن که در ابتدای مطالعه به پرفشاری خون مبتلا نبودند، مورد پیگیری قرار گرفتند. دریافت غذایی شرکت کنندگان شامل دفعات مصرف سیب زمینی با استفاده از پرسشنامه بررسی شد. تقریباً هر 4 سال یک بار برای شرکت کنندگان پرسشنامه مشابهی فرستاده می شد تا اطلاعات مربوط به دریافت های غذایی آن ها بروز رسانی شود. پرفشاری خون توسط شرکت کنندگان و بر اساس تشخیص کارکنان بهداشتی گزارش شد. بعد از در نظر گرفتن سایر عوامل موثر در پرفشارخون، محققان دریافتند که در زنان مصرف 4 سروینگ یا بیشتر سیب زمینی پخته شده، آبپز یا پوره شده نسبت به مصرف کمتر از یک سروینگ سیب زمینی در ماه با افزایش خطر پرفشاری خون مرتبط است. مصرف سیب زمینی سرخ شده در زنان و مردان با  افزایش خطر پرفشاری خون مرتبط بود. با این حال، مصرف چیپس با افزایش خطر پرفشاری خون مرتبط نبود. به گفته محققان جایگزین کردن روزانه یک سروینگ سیب زمینی پخته شده، آبپز یا پوره شده با یک سروینگ سبزی غیرنشاسته ای با کاهش خطر پرفشاری خون مرتبط است. سیب زمینی در مقایسه با سایر سبزیجات دارای بار گلایسمی بالا است. بنابراین می تواند با افزایش شدید قند خون سبب افزایش فشارخون گردد. بار گلایسمی نشان می دهد که چگونه یک سروینگ از یک غذای خاص بر غلظت قند خون در بدن انسان اثر می گذارد.

منبع :


Potato intake and incidence of hypertension: results from three prospective US cohort studies. BMJ, 2016
 

نظرات بسته شده است.