سویا و بهبود علائم یائسگی

یائسگی به دوران پس از آخرین قاعدگی(عادت ماهانه) یک زن گفته می‌شود که علائم آن شامل گرگرفتگی، عرق شبانه و خشکی دستگاه تناسلی است. دراین زمان هورمون‌های تخمدانی کاهش یافته، قاعدگی نامنظم شده و بالاخره قطع می‌گردد. از آنجا که اثرات مطلوب استروژن تراپی در بهبود پروفایل لیپیدی و علائم یائسگی دیده شده و با توجه به اینکه سویا دارای فیتواستروژن می باشد؛ اخیرا مطالعاتی در جهت بررسی اثر ایزوفلاون سویا بربهبود علائم یائسگی ، هورمون های زنانه و پروفایل لیپیدی انجام گرفته است.

در همین راستا یک مطالعه جدید در سال 2012  انجام گرفته که در مجله  Menopauseمنتشر شده است. این مطالعه در چین انجام شد و طی این بررسی 90 زن چینی به طور تصادفی انتخاب شده و به سه گروه 30 نفری تقسیم شدند. گروه اول تحت درمان با دارونما قرار گرفتند ؛ گروه دوم روزانه 84 میلی گرم ایزوفلاون سویا و گروه سوم روزانه 126 میلی گرم ایزوفلاون سویا به مدت 24 هفته دریافت نمودند . در ابتدای  مطالعه و پایان هفته 12 و 24 از آغاز درمان دفعات پرخاشگری ، میزان استرادیول سرم، هورمون محرک فولیکولی، هورمون لوتئینی و لیپیدهای سرم شامل لیپوپروتئین LDL(کلسترول بد) ، لیپوپروتئین HDL(کلسترول خوب) ، کلسترول تام، تری گلیسیرید، آپوپروتئین A-1  و B-100ارزیابی شدند.

بعد از پایان هفته 24 در هر سه گروه مورد مطالعه دفعات پرخاشگری کاهش یافت اما در دو گروه دریافت کننده  ایزوفلاون این تغییرات به مراتب بیشتر از گروه دیگر بود. تفاوت چشمگیری در استرادیول سرم، هورمون محرک فولیکولی، هورمون لوتئینی و پروفایل لیپیدی مشاهده نشد.

نکته عملی :با توجه به نتایج این مطالعه، مصرف سویا می تواند باعث کاهش برخی علائم یائسگی از جمله پرخاشگری شود، بنابراین به زنان در سنین یائسگی توصیه می شود مصرف این پروتئین گیاهی رادر برنامه غذایی خود بگنجانند.

منبع :Menopause.2012 Jan 24

نظرات بسته شده است.