سن زمان بارداری و ابتلا به دیابت نوع 2 در فرزند پسر

نتایج یک مطالعه جدید نشان داد که سن زمان بارداری مادر می توان بر وزن تولد و نیز متابولیسم گلوکز در نوزاد پسر مؤثر باشد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Charlotte Verroken؛ "یافته های حاصل از مطالعه ما نشان داد که سن زمان بارداری در زنان خیلی جوان ( زیر 25 سال) و با سن بالاتر ( بالای 34 سال) می تواند  بر روی متابولیسم گلوکز در فرزند پسر اثر گذاشته و در نتیجه موجب افزایش احتمال بروز دیابت نوع 2 در آن ها گردد." سن زمان بارداری در سرتاسر دنیا رو به افزایش است، با وجود این مطالعاتی که اثرات سن بارداری را بر سلامت سوخت و سازی در نسل بعدی ارزیابی کنند، بسیار کم است. بنابراین، نحوه اثر این عامل بر سلامت فرزندان نسبتاً ناشناخته است. دیدگاه رایج در این زمینه این است که ارتباط بین سن مادر و افزایش مقاومت به انسولین را می توان به دلیل افزایش وزن زمان تولد فرزند و همبستگی آن با سن زمان بارداری مادر توجیه کرد. محققین در این مطالعه 689 آزمودنی مرد در دامنه سنی 25 تا 45 سال را بررسی کردند. یافته ها نشان داد که پسرهایی که در سن زیر 30 سال و بالای 34 سال مادری متولد شده بودند، مقاومت به انسولین بیشتری داشتند در مقایسه با پسرهایی داشتند که مادرانشان در هنگام بارداری بین 30 تا 34 سال سن داشتند. یافته های حاصل از این مطالعه در همایش سالانه انجمن غدد درون ریز San Diego ارایه شد.

منبع:


The above story is based on materials provided by The Endocrine Society
 

نظرات بسته شده است.