سطوح بالای قند خون و تحلیل مغز

یک مطالعه استرالیایی نشان داده است که سطوح بالاتر قند خون با آتروفی مغز در میان افراد سالم در اوایل 60 سالگی در ارتباط است. این ارتباط حتی زمانیکه  سطح قند خون در محدوده نرمال باقی بماند نیز دیده شده است..
دیابت نوع 2 بعنوان یک عامل خطر برای  از دست دادن توانایی شناختی همزمان با افزایش سن شناخته شده است.  شواهد تجربی نشان میدهند که حتی افزایش خفیف گلوکز پلاسما  بعلت تاثیرات التهاب سیستمیک و فعالیت انعقادی می تواند با آتروفی مغز در ارتباط باشد .
دکتر نیکلاس چربوین از دانشگاهی ملی استرالیا و همکارانش در 249 فرد سالم با میانگین سنی 63 سال، گلوکز ناشتا را اندازه گیری کرده و تصویربرداری MRI از مناطقی در مغز را انجام دادند. مردان بیش از نیمی از جمعیت شرکت کننده ها را تشکیل داده و اغلب سفیدپوست بودند. میانگین BMI در افراد kg/m2 26  و میانگین گلوکز پلاسما mmol/L 92/4 بود در حالیکه میزان نرمال کمتر از mmol/L 1/6 در نظر گرفته شده بود. بعد از حدود 4 سال پیگیری حجم داخل جمجمه ای حدود 7/2% افت داشت، پژوهشگران گزارش کردند قند خون مسئول  6% تا 10% از آتروفی در مغز، یعنی 2% در هر سال می باشد. این پژوهشگران خاطرنشان کردند که مطالعات قبلی نشان داده اند که بین دیابت نوع دوم و کوچک شدن مغز و کاهش توانایی شناختی رابطه آشکاری وجود دارد اما پیش از این مشخص نشده بود حتی افرادی هم که قند خون طبیعی دارند باز هم، اثرات سوء مشابهی را تجربه می کنند

منبع:

Cherbuin N, et al "Higher normal fasting plasma glucose in associated with hippocampal atrophy" Neurology 2012; 79: 1019-1026

نظرات بسته شده است.