سطح ویتامین D در زنان باردار با اختلال یادگیری در کودکان مرتبط است.

بنابر مطالعات جدید، اگر مادر در فصل زمستان باردار شود به احتمال بیشتری کودک وی دچار اختلالات یادگیری خواهد بود، چراکه در این فصل نور خورشید کمتر بوده و سطح ویتامین D ناکافی است. این مطالعه در مجله علمی آمریکایی اپیدمیولوژی منتشر شده است و نشان می دهد 9/8% کودکان متولد شده از مادرانی که در زمستان باردار شده اند دچار اختلال در یادگیری هستند. در حالیکه حدود 6/7% کودکان متولد شده از مادرانی که در ابتدای پاییز باردار شده اند اختلال در یادگیری دارند.
تفاوت کلی بخاطر اوتیسم است که نوعی اختلال ذهنی و ناتوانی یادگیری مثل خواندن و نوشتن می باشد. هیچ الگوی فصلی برای سایر علل اختلال یادگیری مثل مشکلات بینایی و شنوایی یا بیماری های جسمانی تعیین نشده است. اگرچه محققین سطح ویتامین D را در این مطالعه اندازه گیری نکرده اند اما پیشنهاد شده است که کمبود ویتامین D محتمل ترین دلیل این مشاهدات است. اولین ماه بارداری برای تکامل مغز اهمیت بسزایی دارد. مشاهدات قبلی نیز حاکی از آن است که فقدان این ویتامین می تواند تکامل مغز را مختل کند. نتایج مشاهدات این مطالعه آن است که اگر تفاوت های فصلی برطرف شود می توان از 11% اختلالات یادگیری پیشگیری نمود.
در این مطالعه بیش از 800،000 کودک دبستانی در سال های 2006 تا 2011 مورد بررسی قرار گرفتند. در واقع کودکانی که در این مطالعه بررسی شدند پیش از سال 2012 متولد شده بودند، چون پس از سال 2012 راهنماهای جدید توصیه کرد تمام زنان باردار باید مکمل ویتامین D را در راستای پیشگیری از راشیتیسم دریافت نمایند. محقق مطالعه بیان کرده است که زنان باردار بایستی توصیه های مصرف مکمل ویتامین D را جدی گرفته و هر چه سریع تر در ابتدای بارداری مصرف مکمل ویتامین D را شروع کننند. حتی بهتر است پیش از اقدام به بارداری مکمل ویتامین D استفاده شود.
اگرچه مطالعه حاضر به طور مستقیم ویتامین D را اندازه گیری نکرده بود اما شواهد موجود می تواند اثر آن را توضیح دهد. نتایج این مطالعه برای توصیه مصرف ویتامین D توسط متخصصین در زنان باردار اهمیت داشته تا شانس سلامت کودکان را افزایش دهد. همچنین نشان داده شده است که خطر آنفلوآنزا در ابتدای بارداری نیز می تواند فاکتوری مؤثر در توضیح این تفاوت های فصلی باشد.
نکته عملی: توصیه می شود تمام مادران پیش از بارداری و یا در ابتدای بارداری از سطوح کافی ویتامین D خود اطمینان حاصل کنند تا خطر اختلالات یادگیری در فرزندانشان کاهش یابد.
منبع:


Daniel F. Mackay et al. "Month of Conception and Learning Disabilities: A Record-Linkage Study of 801,592 Children". American Journal of Epidemiology, 2016
 

نظرات بسته شده است.