سرکه درمانی برای کولیت اولسراتیو

سرکه یکی از ترکیبات ضروری برای تهیه انواع سس ها و دسرها است. یافته های حاصل از یک مطالعه در انجمن شیمی آمریکا نشان داد که سرکه می تواند به عنوان درمانی برای  بیماری کولیت اولسراتیو در نظر گرفته شود.  بیماری کولیت اولسراتیو یک بیماری التهابی است که بر اساس پیشنهاد مطالعات با میکروب های معده مرتبط است. پژوهشگران در این مطالعه دریافتند که سرکه التهاب ناشی از ترکیبات پروتئینی را سرکوب کرده و از طرف دیگر موجب بهبود آرایش باکتری های معده می شود. بیماری کولیت اولسراتیو، بیماری مزمنی است که میلیون ها نفر را در سرتاسر جهان به خود درگیر کرده است. باوجود این که دلیل بروز این بیماری به خوبی شناخته نشده است، پژوهشگران پیشنهاد می کنند که باکتری های موجود در دستگاه معدی-روده ای نقش مهمی را در بروز این بیماری ایفا می کنند. افراد مبتلا به این بیماری التهاب های تناوبی که موجب زخم، درد شکم و اسهال و سایر علایم می شود را تجربه می کنند. این مطالعه اولین پژوهشی است که پیشنهاد می کند سرکه که قرن ه پیش به عنوان یکی از درمان های سنتی استفاده می شده است، می تواند یک روش درمانی مؤثر برای بیماری کولیت اولسراتیو باشد. این مطالعه بر روی مدل حیوانی انجام شد و پژوهشگران در آن تأثیر سرکه و نیز ترکیب اصلی در آن که اسید استیک نام دارد را بر  بیماری کولیت اولسراتیو ارزیابی کردند. یافته های حاصل از این مطالعه در ACS' Journal of Agricultural and Food Chemistry  منتشر شد.

منبع:


Fengge Shen, et al.  Vinegar Treatment Prevents the Development of Murine Experimental Colitis via Inhibition of Inflammation and Apoptosis. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2016
 

نظرات بسته شده است.