سرما راه حلی برای لاغر شدن!

محققین دانشگاه کالیفرنیا دریافتند که قرار گیری در معرض سرما موجب افزایش پروتئین جدیدی می شود که برای شکل گیری چربی قهوه ای حیاتی است. چربی قهوه ای نوعی از چربی در بدن است که انرژی را می سوزاند و گرما تولید می کند. موش هایی که مقادیر این پروتئین در آن ها افزایش یافته بود، در مقایسه با موش های گروه کنترل پس از اِعمال رژیم غذایی پر چربی افزایش وزن کمتری داشتند. با قرار گیری در معرض هوای سرد، پروتئینی به نام عامل رونویسی Zfp516 باعث می شود تا چربی های سفید بدن که انرژی را به شکل چربی ذخیره می کنند، مانند چربی های قهوه ای انرژی را بسوزانند و گرما تولید کنند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که موش های با مقادیر افزایش یافته پروتئین  Zfp516 در مقایسه با گروه کنترل پس از اِعمال رژیم غذایی پر چربی، 30 درصد افزایش وزن کمتری داشتند. به طور کلی در طی 5 سال گذشته محققین بر این نوع چربی بسیار متمرکز شده اند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Hei Sook Su ؛ " شناخت پروتئین تنظیم کننده چربی قهوه ای  بسیار اهمیت دارد، به دلیل این که چری قهوه ای نه تنها در گرمازایی دخالت دارد بلکه در مقاومت به انسولین و در سوخت و ساز نیز درگیر است". وی در ادامه افزود: " اگر بتوانید مقادیر این پروتئین را با دارو افزایش دهید، ممکن است حتی با خوردن مقادیر مشابهی غذا کاهش وزن نیز داشته باشید".  یافته های حاصل از این مطالعه در Molecular Cell منتشر شد.

منبع:


The above story is based on materials provided by University of California – Berkeley. The original article was written by Sarah Yang.
 

نظرات بسته شده است.