سرطان: اثر دریافت مکمل های غذایی مازاد بر نیاز

با وجود این که مکمل های غذایی برای بهبود سلامتی تبلیغ می شوند، ولی نتایج یک مطالعه جدید در مرکز سرطان دانشگاه کلورادو  نشان داد که دریافت بیش از حد مکمل های غذایی بدون نسخه می تواند موجب افزایش خطر بروز سرطان شود. به عبارت دیگر، دریافت مقادیر مازاد بر نیاز توصیه شده RDA با خطر بروز سرطان همبستگی دارد. یافته های حاصل از این مطالعه در همایش سالانه مرکز سرطان دانشگاه کلورادو ارایه شد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ Byers ، "دلیل بروز این رویداد در سطح مولکولی روشن نیست، با وجود این مدارک نشان می دهد که دریافت مقادیر مازاد بر نیاز مکمل های رژیمی می تواند خطر بروز سرطان را افزایش دهد. زمینه این مطالعه به سال ها پیش بر می گردد زمانی که میزان ابتلا به سرطان در افرادی که روزانه مقادیر زیادی میوه و سبزی کمتر به سرطان مبتلا می شدند. هدف اصلی این مطالعه ارزیابی اثر دریافت مقادیر مازاد بر نیاز مکمل های غذایی بر بروز سرطان بود. به بیان Byers؛ " هنگامی که ما برای اولین بار نتایج مطالعات حیوانی را ارزیابی کردیم یافته های متناقضی را مشاهده کردیم. در نهایت ما توانستیم این نتایج را به جمعیت های انسانی تعمیم دهیم. ما هزاران بیمار را برای 10 سال در حالی که مکمل های رژیمی و دارونما را دریافت می کردند بررسی کردیم." محققین نتیجه گیری کردند که دریافت بیش از حد مکمل های رژیمی بیشتر ازآن که مفید باشد،  برای سلامتی ضرر دارند.

منبع:


The above story is based on materials provided by University of Colorado Cancer Center
 

نظرات بسته شده است.