زنان یائسه در معرض خطر ابتلا به سندرم متابولیک

یافته های حاصل از یک مطالعه جدید در کره نشان داد که اضافه وزن، چاقی و عدم تحرک در کنار تحصیلات و درآمد پایین، زنان یائسه را در معرض ابتلا به سندرم متابولیک قرار می دهد. سندرم متابولیک عارضه ای است که فرد را در معرض ابتلا به بیماری قلبی و دیابت قرار می دهد. محققین در این مطالعه داده های مربوط به 1200 زن سالم در دامنه سنی 45 تا55 سال را هورمون درمانی نمی شدند را بررسی کردند. هدف اصلی در این مطالعه شناسایی ویژگی های مرتبط با سندرم متابولیک همزمان با ابتلا به یائسگی بود. سندرم متابولیک شامل افزایش چربی محیط شکمی، افزایش فشار خون، افزایش قند خون و ناهنجاری های کلسترول می باشد. افزایش وزن و افزایش خطر سندرم متابولیک دو خطر شایع در دوران یائسگی هستند. با وجود این هنوز به روشنی مشخص نشده است که شرایط اقتصادی و اجتماعی و نیز یائسه شدن چه میزان بر خطر بروز سندرم متابولیک اثر دارند. برای زنان این مطالعه، یائسه شدن و یا گذشت یک سال از یائسگی اثر معناداری بر افزایش ابتلا به سندرم متابولیک نداشت. اما، برای زنان چاق و یا دارای اضافه وزنی که غیرفعال بودند شرایط بسیار متفاوت بود. در مقایسه با زنان دارای وزن طبیعی، زنان با اضافه وزن 4 برابر و زنان چاق 12 برابر بیشتر در معرض خطر ابتلا به سندرم متابولیک قرار داشتند. زنانی که فعالیت ورزشی نداشتند 6/1 برابر بیشتر در معرض خطر بودند. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Menopause  منتشر شد.

منبع:


Sue Kim, Yunhee Ko, Gihong Yi. Role of social determinants and lifestyle on womenʼs metabolic risk during the perimenopausal transition. Menopause, 2015
 

نظرات بسته شده است.