زایمان زودرس و چاقی زنان پیش از دوران بارداری

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که زنانی که پیش از زایمان چاق هستند، در هنگام بارداری بیشتر در معرض زایمان زودرس قرار دارند. به بیان دقیق تر، احتمال خطر تولد نوزاد نارس در زنانی که پیش در دوران بارداری چاق هستند، یشتر از زنان با وزن طبیعی است. یافته های این مطالعه از نقطه نظر دلایل بروز زایمان زودرس به ویژه آن هایی که پیش از هفته 28 بارداری رخ می دهند، حائز اهمیت است. نتایج این مطالعه در مجله Paediatric and Perinatal Epidemiology به چاپ رسید. محققین در این مطالعه دریافتند که دلایل زایمان زودرس در هر مرحله از سن بارداری متفاوت می باشد. در این مطالعه مشخص شد که هیچ ارتباطی بین چاقی مادر و زایمان زودس که در هفته های 28 تا 37 بارداری رخ می دهد وجود ندارد. زایمان زودرس قبل از هفته 28 بارداری بسیار پر خطر است. به طور معمول نوزدان متولد شده مشکلات زیادی از قبیل اختلال در بینایی و شنوایی دارند. در این مطالعه محققین حدود 989687 زن را در بین سال های 20070تا 2009 بررسی کردند. در این پژوهش هفته های زایمان از نقطه نظر زایمان زودرس به 36-32، 31-28، 27-24 و 23-20 تقسیم شدند. سپس این گروه ها با گروه های شاخص توده بدنی یعنی؛ 5/18> ( کمبود وزن)، 9/24-5/18 ( وزن نرمال)، 9/29-25 ( اضافه وزن)، 9/34-30 ( چاقی درجه 1)، 9/39-35 ( چاقی درجه 2) و 40< ( چاقی درجه 3) هماهنگ شدند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که گروه های شاخص توده بدنی چاق از درجه 1 تا 3 با خطر بروز زایمان زودرس در هفته 23-20 و 27-24 همبستگی زیادی دارد. 
 
منبع:
Gary M. Shaw, et al. Maternal Prepregnancy Body Mass Index and Risk of Spontaneous Preterm Birth. Paediatric and Perinatal Epidemiology, 2014
 

نظرات بسته شده است.