رژیم کم کربوهیدرات رشد تومور مغزی را کاهش می دهد.

گلیوبلاستوما شایع ترین تومور مغزی در بزرگسالان است. هیچ درمان موثر بلند مدتی برای آن وجود ندارد و بیماران به طور متوسط  برای 15-12 ماه بعد از تشخیص زنده می مانند.
رژیم کتوژنیک نزدیک به 90 سال است که برای کمک به کاهش حملات صرع مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر، نتایج یک مطالعه جدید نشان داده که نسخه کم کربوهیدرات و پرچرب رژیم کتوژنیک سرعت رشد تومورهای گلیوبلاستوما را از طریق کاستن از ذخایر انرژی که برای رشد نیاز دارند، کاهش می دهد. تومور گلیوبلاستوما برای رشد نیاز به مقدار زیادی انرژی دارد. مداخلات تغذیه ای می تواند از طریق محدود کردن ذخایر گلوکز تومور، سرعت رشد آن را کاهش دهد.
در این مطالعه از سلول های گلیوبلاستومای انسانی در موش استفاده شد. در گروه کنترل 55 در صد انرژی روزانه از کربوهیدرات تامین می شد. گروه مورد آزمون یک رژیم پرچرب و کم کربوهیدرات دریافت کردند. به طوریکه  10 درصد انرژی از کربوهیدرات تامین می شد. نتایج نشان داد که رژیم پرچرب و کم کربوهیدرات امید به زندگی را به میزان 50 درصد و پیشرفت تومور را نیز به همان میزان کاهش می دهد. همچنین به گفته محققان اطلاعات اولیه نشان می دهد که رژیم غذایی پرچرب و کم کربوهیدرات سبب افزایش حساسیت تومورهای گلیوبلاستوما نسبت به درمان با رادیوتراپی و شیمی درمانی می شود. با این حال در مراحل بعد لازم است تاثیر این نوع رژیم بر روی انسان نیز بررسی شود تا به عنوان بخشی از درمان این نوع سرطان مورد پذیرش قرار گیرد.

منبع :


Regina T. Martuscello, et al. A Supplemented High-Fat Low-Carbohydrate Diet for the Treatment of Glioblastoma. Reynolds. Clinical Cancer Research, 2015
 

نظرات بسته شده است.