رژیم های بسیار کم کالری یا روزه داری روند پیری را آهسته می کند

نتایج مطالعات محققین در دانشگاه شمال کالیفرنیا نشان داد که پیروی از رژیم های کم کالری ( 34 تا 54 درصد کالری روزانه) در چند روز متوالی می تواند پیامدهای مفیدی برای سلامتی داشته باشد. در واقع این رژیم ها شرایطی شبیه به روزه داری را در بدن ایجاد می کنند. این مطالعه به سرپرستی دکترValter D. Longo انجام شد. محققین در این مطالعه نشان دادند که پیروی از یک رژیم غذایی بسیار کم کالری شبیه به شرایط روزه داری موجب کاهش چربی شکمی و افزایش تعداد سلول های پیشرو (progenitor) و بنیادی ( stem cell) در بسیاری از اندام های موش های پیر مثل مغز شد. به بیان دقیق تر، اثرات این نوع رژیم غذایی موجب تقویت بازسازی و احیاء عصبی و متعاقب آن بهبود یادگیری و حافظه شد. هدف محققین در این مطالعه ارزیابی اثرات روزه داری دوره ای در مخمر، موش و انسان بود. محققین مخمر را به دلیل ساده ترین سلول و موش را به دلیل طول عمر کوتاه انتخاب کردند. بدین شیوه آن ها توانستند سازوکارهای بیولوژیکی که در اثر رژیم های بسیار کم کالری و در سطح مولکولی ایجاد می شود را کشف کنند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که 4 روز پیروی از این رژیم ها موجب بهبود دستگاه ایمنی، کاهش ابتلا به بیماری های التهابی، به تأخیر انداختن روند پوکی استخوان و بهبود عملکرد شناختی در طول دوره پیگیری موش ها شد. از طرف دیگر، این رژیم ها در انسان موجب عوامل خطر و نشانگرهای پیری، ناتوانی، بیماری قلبی و عروقی و سرطان شد و هیچ اثرات جانبی در بر نداشتند. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Cell Metabolism منتشر شد.

منبع:


Valter D. Longo. A Periodic Diet that Mimics Fasting Promotes Multi-System Regeneration, Enhanced Cognitive Performance, and Healthspan. Cell Metabolism, 2015
 

نظرات بسته شده است.