رژیم غذایی پرچربی به افسردگی منجر می شود

یافته های حاصل از یک مطالعه با مدل حیوانی نشان داد که افزایش وزن بدن و قند خون ناشی از دریافت غذاهای پرچرب می تواند به علایم افسردگی و اضطراب و تغییرات قابل اندازه گیری در مغز منجر شود. علاوه براین، در این مطالعه نشان داده شد که اثر داروی ضدافسردگی بر اثر دریافت رژیم غذایی پرچربی در موش ها کاهش می یابد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله،دکتر Bruno Guiard؛ " بر اساس یافته های مطالعه ما می توان اختلالات سوخت و سازی را به عنوان یک پیش گویی کننده مقاومت درمانی در افراد در نظر گرفت، و به روانشناسان توصیه می شود که درمان با داروهای ضدافسردگی را به صورت فردی و به نحوی مدیریت کنند که به اختلالات سوخت و سازی بیشتر در افراد منجر نشود." موش ها در این مطالعه با رژیم غذایی پرچربی تغذیه شدند و از نظر عوامل سوخت و سازی و روانی به طور کامل بررسی شدند. محققین در این مطالعه دریافتند که علایم افسردگی و اضطراب در موش ها پس از قطع رژیم غذایی پرچربی کاهش یافت. بر این اساس محققین تأکید کردند که طبیعی سازی وضعیت سوخت و سازی بیماران می تواند احتمال اثربخشی داروها به ویژه در بیماران دیابتی نوع 2 که به افسردگی مبتلا هستند را بهبود بخشد. محققین در این مطالعه خاطر نشان کردند که برای روشن شدن سازوکارهای درگیر که موجب ارتباط بین علایم سوخت و سازی و روانی می شود، نیاز به مطالعات بیشتری است.مقاله مرتبط بااین مطالعه در British Journal of Pharmacology  منتشر شد.

منبع:


Bruno P. Guiard. High fat diet-induced metabolic disorders impairs serotonergic function and anxiety-like behaviours in mice. British Journal of Pharmacology, 2015
 

نظرات بسته شده است.