رژیم غذایی نامناسب می تواند به افسردگی منجر شود

بر اساس نتایج جدید، خوردن غذاهای چرب و شیرین می تواند به تغییرات شیمیایی در مغز منجر شود که با بروز علائم افسردگی مرتبط هستند.
دکتر Stephanie Fulton و همکارانش از دانشکده پزشکی مونترال با آزمایشاتی روی موش ها به این نتایج دست یافتند. این گروه از پژوهشگران موش ها را به دو گروه تقسیم کرده، یک گروه از آنها از رژیم کم چرب و سالم و گروه دیگر از رژیم پرچرب طی 6 هفته استفاده کردند. سپس این افراد به تجزیه تحلیل مغز موش ها و بررسی پیامدهای رفتاری و عاطفی این رژیم ها در آنها پرداختند.
نتایج نشان داد ترکیبات شیمیایی مغز موش های تغذیه شده با یک رژیم پرچرب و قندی با موش های تغذیه شده با یک رژیم غذایی سالم متفاوت است. در گروه رژیم پرچرب علائم اضطراب بیشتر بود، به عنوان مثال این موش ها از رفتن به مناطق باز امتناع می کردند. در این بررسی، موش‌های دارای رژیم غذایی پر چرب سطوح بالاتری از مولکول موسوم به CREB را دارا بودند. این مولکول فعالیت ژن هایی که نقش مهمی در عملکرد مغز انسان ایفا می کنند، از جمله آنهایی که با تولید دوپامین در ارتباطند را تنظیم می کند. هم چنین این مولکول در شکل گیری حافظه دارای نقش است. در این موش ها سطوح بالاتر کورتیکواسترون نیز دیده شد که هر دوی این موارد نشان می‌دهند که رژیم غذایی پرچرب در افسردگی و چرخه رفتاری منفی این موش‌ها نقش مؤثری داشته و باعث حساسیت بیشتر در موقعیت‌های استرس زا می‌شود.

منبع:

Stephanie Fulton,et al “Adaptations in brain reward circuitry underlie palatable food cravings and anxiety induced by high-fat diet withdrawal”International Journal of Obesity 2012

نظرات بسته شده است.