رژیم غذایی می تواند موجب افسردگی شود

یافته های یک مطالعه نشان داد که پیروی از رژیم غذایی مدیترانه ای یا هر نوع رژیم غذایی سالمی که از میوه ها، سبزیجات، غلات، دانه ها و مقادیر کم گوشت های فرآوری شده تشکیل شده است می تواند موجب پیشگیری از بروز افسردگی شود. در این مطالعه 15093 آزمودنی بررسی شدند و یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری داده های حاصل از مطالعه نشان داد که افسردگی با کمبود مواد مغذی همبستگی دارد. به دنبال مطالعات گسترده ای که در زمینه اثر رژیم غذایی بر سلامت جسمی انجام شده است، امروزه محققین بر کشف روابط بین تغذیه و سلامت متمرکز شدند. برای اولین بار است که چندین الگوی غذایی سالم و روابط آن ها با خطر بروز افسردگی تجزیه و تحلیل می شود. محققین در این مطالعه سه نوع الگوی غذایی؛ مدیترانه ای، گیاه خواری و Alternative Healthy Eating Index-2010   را مقایسه کردند. به منظور ارزیابی میزان وابستگی آزمودنی ها به الگوی غذایی از یک سیستم امتیاز دهی استفاده شد، به عبارت دیگر امتیاز رژیمی بالاتر نشان می داد که آزمودنی ها از یک رژیم غذایی سالم پیروی کردند. موارد غذایی شامل گوشت و شیرینی ( منابع چربی های حیوانی: اسیدهای چرب اشباع و ترانس) امتیاز منفی داشتند در حالی که مغزها، میوه ها و سبزیجات ( منابع اسیدهای چرب اُمگا3، ویتامین ها و مواد مواد معدنی) امتیاز مثبت داشتند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله دکتر Almudena Sanchez-Villegas ؛"هدف اصلی ما از طراحی این مطالعه یافتن نقش تغذیه در سلامت مغزی بود، ما عقیده داریم الگوهای غذایی می توانند از ذهن ما محافظت کنند. " مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله BMC Medicine  منتشر شد.

منبع:


Almudena Sánchez-Villegas,et al. A longitudinal analysis of diet quality scores and the risk of incident depression in the SUN Project. BMC Medicine, 2015
 

نظرات بسته شده است.