رژیم غذایی مدیترانه برای سلامت کلیه مفید است

نتایج یک مطالعه نشان داد که نزدیک شدن سبک و الگوی غذایی به رژیم غذایی مدیترانه ای موجب کاهش 17 درصدی بروز بیماری مزمن کلیوی می شود. به بیان دقیق تر، محققین در این مطالعه به این نتیجه رسیدند که داشتن الگوی غذایی شبیه به رژیم غذایی مدیترانه ای موجب کاهش 50 درصدی بروز بیماری مزمن کلیوی و کاهش 42 درصدی سرعت افت عملکرد کلیوی می شود. بیماری مزمن کلیوی در حال افزایش است، این درحالی است که امروزه پیشرفت های زیادی در زمینه پیشگیری عوامل خطر ابتلا مثل بیماری دیابت و فشار خون وجود دارد. بسیاری از مردم با افزایش سن کاهش عملکرد کلیوی را تجربه می کنند. مطالعات پیشین اثر رژیم غذایی مدیترانه ای را بر سلامتی مورد تأیید قرار دادند. مدارک زیادی وجود دارد که نشان می دهد رژیم غذایی بدون کیفیت موجب افزایش احتمال بروز بیماری کلیوی می شود. رژیم غذایی مدیترانه ای شامل مصرف زیاد میوه ها، سبزیجات، ماهی، غلات، چربی های غیر اشباع است در حالی دریافت گوشت قرمز، مواد غذایی فرآیند شده و شیرینی ها در آن محدود می شود. محققین در این مطالعه پیروی از رژیم غذایی مدیترانه ای را در 900 آزمودنی به مدت 7 سال بررسی کردند و آن ها را بر اساس میزان تبعیت و وابستگی به رژیم غذایی دسته بندی کردند. محققین در این مطالعه پیشنهاد کردند؛ پیروی از رژیم غذایی مدیترانه ای یک یاز اجزای سبک زندگی سالم است، در کنار این رژیم عامل فعالیت بدنی منظم نیز حائز اهمیت است. مقاله مرتبط با این مطالعه درClinical Journal of the American Society of Nephrology  منتشر شد.

منبع:


M. Khatri, Y. P. et al. The Association between a Mediterranean-Style Diet and Kidney Function in the Northern Manhattan Study Cohort. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 2014.
 

نظرات بسته شده است.