رژیم غذایی مدیترانه ای از حمله قلبی جلوگیری می کند.

یک بررسی جدید نشان می دهد که رژیم غذایی مدیترانه ای (حاوی مقادیر زیاد میوه، سبزیجات، ماهی و غذاهای تصفیه نشده) می تواند خطر بروز حمله قلبی و سکته مغزی را در افراد مبتلا به بیماری قلبی کاهش دهد.
در این مطالعه شرکت کنندگان پرسشنامه ای را در مورد رژیم غذایی شان تکمیل کردند. محققان اطلاعات مربوط به 15482 فرد مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب را بررسی نمودند. سن شرکت کنندگان به طور متوسط 67 سال بوده و به مدت 4 سال پیگیری شدند.
با توجه به این پرسشنامه برای هر شرکت کننده امتیاز رژیم غذایی مدیترانه ای محاسبه شد. افرادی که بالاترین نسبت مواد غذایی سالم را دریافت می کردند، بالاترین امتیاز را کسب نمودند.
امتیاز رژیم غذایی غربی (این رژیم حاوی غلات تصفیه شده، شیرینی، دسر، نوشیدنی های حاوی شکر و مواد غذایی سرخ شده است) با توجه به میزان مصرف مواد غذایی ناسالم توسط هر فرد محاسبه شد.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که در افرادی که بالاترین نسبت غذاهای سالم رژیم مدیترانه ای را دریافت می کردند نسبت به کسانی که کمترین میزان این مواد غذایی سالم را دریافت می کردند خطر حمله قلبی، سکته مغزی و مرگ 3 برابر کمتر بود. با کاهش امتیاز مربوط به رعایت رژیم غذایی مدیترانه ای احتمال وقوع حمله قلبی یا سکته مغزی یا مرگ افزایش یافت.
بعد از در نظر گرفتن سایر عوامل مشخص شد که با افزایش امتیاز رژیم غذایی مدیترانه ای به میزان یک واحد احتمال حمله قلبی، سکته مغزی یا مرگ ناشی از بیماری قلبی – عروقی یا سایر علل به میزان 7 درصد در افرادی که به بیماری قلبی مبتلا بودند، کاهش یافت. با این حال، مصرف زیاد مواد غذایی غربی سبب افزایش بروز این خطرات نمی شد.

منبع :


Ralph A.H. Stewart et al. "Dietary patterns and the risk of major adverse cardiovascular events in a global study of high-risk patients with stable coronary heart disease". European Heart Journal. 2016
 

نظرات بسته شده است.