رژیم غذایی، فعالیت ورزشی و خطر بروز سنگ کلیه

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید که در Journal of the American Society of Nephrology (JASN). به چاپ رسید، نشان داده شد که فعالیت ورزشی، حتی به میزان بسیار کم می تواند موجب کاهش خطر ابتلا به سنگ کلیه شود. علاوه بر این، محققین در این مطالعه خاطر نشان کردند که دریافت مقادیر بالای کالری نیز می تواند موجب بروز این عارضه گردد. نزدیک به 10 تا 15 سال است که سنگ کلیه به عنوان یک اختلال سیستمیک شناسایی شده است. ارتباط بین چاقی، دیابت، سندرم متابولیک و بیماری قلبی نشان می دهد که فرآیند تشکیل سنگ کلیه و بروز اختلالات ناشی از افزایش وزن فقط مختص کلیه نمی باشد. شیوع سنگ کلیه به ویژه در زنان رو به افزایش است. به همین دلیل، هر نوع راهبردی که بتواند میزان شیوع این عارضه را کاهش دهد، از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش رسیدن به پاسخ این سؤال بود که آیا تغییر میزان کالری دریافتی و مصرفی می تواند مانع از تشکیل سنگ کلیه گردد؟ بدین منظرو 84225 زن یائسه در این مطالعه ارزیابی شدند. اطلاعات مورد نیاز در زمینه رژِم غذایی و میزان فعالت بدنی آن ها جمع آوری شد. پس از همگن سازی از لحاظ شاخص توده بدنی، محققین به این نتیجه رسیدند که فعالیت بدنی می تواند موجب کاهش 31درصدی خطر بروز سنگ کلیه شود. به بیان محققین این مطالعه، حتی مقادیر کم فعالیت ورزشی نیز می تواند موجب کاهش چشمگیر تشکیل سنگ کلیه گردد. به نظر می رسد که شدت فعالیت ورزشی در این زمینه مهم نیست.  در زمینه رژیم غذایی نیز محققین به این نتیجه رسیدن که دریافت بیش از 2200 کالری در روز می تواند خطر تشکیل سنگ کلیه را افزایش دهد.

منبع:

 

Reference: M. D. Sorensen, et al. Activity, Energy Intake, Obesity, and the Risk of Incident Kidney Stones in Postmenopausal Women: A Report from the Women's Health Initiative. Journal of the American Society of Nephrology, 2013.
 

نظرات بسته شده است.