رژیم غذایی سالم و فعالیت بدنی، خطر آلزایمر را کاهش می دهد.

بر همگان واضح است که رژیم غذایی سالم و فعالیت بدنی منظم، خطر چاقی و بیماری های مرتبط با آن را کم می کند. مطالعات جدید نشان داده اند که عوامل مرتبط با سبک زندگی اثرات بالقوه ای در کاهش پیشرفت آلزایمر دارند.
تحقیقات جدید نشان می دهد در افرادی که به مشکلات خفیف حافظه مبتلا بوده ولی از رژیم مدیترانه ای پیروی کرده و فعالیت بدنی منظمی داشتند و یا نمایه توده بدنی (BMI) نرمالی داشتند، تولید و تجمع پروتئین های بتا  آمیلوئیدی و tau در مغز کمتر بوده است. تجمع پروتئین های بتا آمیلوئید از نشانه های آلزایمر است، این پروتئین ها در مغز تجمع یافته و پلاک هایی را بین سلول های عصبی تشکیل می دهند که منجر به اختلال در پیام رسانی می شود.  tau نیز گره هایی ایجاد می کند که به سلول های عصبی آسیب وارد می کند.
امروزه مشخص شده است که رژیم مدیترانه ای اثرات محافظتی در برابر آلزایمر داشته و از طرف دیگر سبک زندگی نیز بر این بیماری اثر می گذارند. در مطالعه حاضر برای اولین بار نشان داده شد که چگونه این فاکتورها بر تشکیل پروتئین های مرتبط با آلزایمر در مغز بیماران با اختلالات ضعیف حافظه، اثر می گذارند. در این مطالعه، تیمی متشکل از 44 فرد بزرگسال سنین 85-44 شرکت داشتند که 24 نفر از آن ها مبتلا به اختلالات  حافظه بوده و 20 نفر هم اختلالات خفیف شناختی داشتند اما هیچ یک زوال عقلی نداشتند. اختلالات حافظه ذهنی یعنی خود افراد فکر می کنند که مشکلات حافظه دارند اما اختلالات خفیف شناختی به گونه ای است که سایرین متوجه می شوند. نمایه توده بدنی، سطح فعالیت بدنی و میزان پیروی شرکت کنندگان از رژیم مدیترانه ای مورد بررسی قرار گرفت.
رژیم مدیترانه به عنوان یک الگوی غذایی سالم در نظر گرفته می شود. این رژیم عمدتاً سرشار از غذاهای گیاهی، میوه و سبزیجات و غلات کامل است اما گوشت قرمز کمی دارد. این رژیم همچنین بجای کره از روغن های سالم مثل روغن زیتون استفاده کرده و ماهی و ماکیان حداقل دو بار در هفته استفاده می شود.
نتایج مطالعه نشان داد افرادی که نمایه توده بدنی نرمال داشته و از الگوی غذایی مدیترانه ای پیروی کرده و فعالیت بدنی منظمی داشتند، سطح پایین تری از پلاک و گره در مغزشان ایجاد شده بود.
نکته عملی: پیروی از رژیم غذایی سالم مثل الگوی غذایی مدیترانه ای و انجام منظم فعالیت بدنی می تواند خطر آلزایمر را کاهش دهد.
منبع:


David Merrill et al. "Modifiable risk factors and brain positron emission tomography measures of amyloid and tau in nondemented adults with memory complaints". American Journal of Geriatric Psychiatry, 2016
 

نظرات بسته شده است.