رژیم غذایی سالم خطر پرفشاری خون را در زنان با سابقه دیابت بارداری کاهش می دهد.

دیابت بارداری یک مشکل شایع در میان زنان باردار بوده و 5 درصد بارداری ها را تحت تاثیر قرار می دهد. دیابت بارداری می تواند در طولانی مدت خطر بروز دیابت نوع 2 و پرفشاری خون را در زنان مبتلا افزایش دهد.
در مطالعه ای که بر روی 3818 زن با سابقه دیابت بارداری انجام و نتایج آن به تازگی منتشر شده مشاهد شد رژیم غذایی سالم که سبب کاهش پرفشاری خون در جمعیت عمومی می شود، به همان اندازه در زنان با سابقه دیابت بارداری از ابتلا به پرفشاری خون جلوگیری می کند.
در این مطالعه زنان به مدت 22 سال مورد پیگیری قرار گرفتند و هر 4 سال یکبار پرسشنامه ای را در مورد عادات غذایی خود تکمیل کردند. در طی این مدت، 1069 نفر به پرفشاری خون مبتلا شدند. محققان دریافتند که احتمال بروز پرفشاری خون در زنانی که از یک رژیم غذایی سالم (حاوی مقدار فراوان میوه ها و سبزیجات، حبوبات، غلات کامل و ماهی و مقدار کم گوشت قرمز، گوشت فرآوری شده و نمک ) پیروی می کنند، نسبت به سایرین 20 درصد کمتر است.
ارتباط بین پرفشاری خون با رژیم غذایی ناسالم تا حدی می تواند به علت افزایش وزن باشد. با این حال، محققان دریافتند که فقط 30-20 این ارتباط می تواند به این علت باشد. به طوریکه در این مطالعه پیروی از یک رژیم غذایی سالم سبب کاهش خطر پرفشاری خون علیرغم عدم تغییر وزن شد. بررسی ها نشان داد در افرادی که از رژیم غذایی سالم پیروی می کنند احتمال مصرف سیگار و اسیدهای چرب ترانس کمتر و احتمال مصرف میوه و ورزش منظم بیشتر است.
منبع:


Healthful dietary patterns and the risk of hypertension among women with a history of gestational diabetes: a prospective cohort study. Hypertension, 2016
 

نظرات بسته شده است.