روغن های گیاهی و سلامت چشم

محققین مرکز خدمات اجتماعی و سلامت بر روی راهبردهای حفاظت کننده ی سلول های اپی تلیال رنگدانه ای شبکیه ی در حال مطالعه هستند، نقش عملکردی سلول های رنگدانه ای شبکیه که در رتینوپاتی و تحلیل ماکولار وابسته به سن مشاهده می شود، موجب نابینایی افراد سالمند در کشورهای در حال توسعه می شود. بر اساس نتایج یک مطالعه در Canadian Journal of Physiology and Pharmacology پیشنهاد شد که انکوباسیون سلول های شبکیه با روغن های گیاهی موب القای تغییرات بیوشیمیایی و بیوفیزیکی در سلول های غشاء می شود که ممکن است اثر مفیدی را در پیشگیری و کاهش توسعه ی رتینوپاتی داشته باشد. به بیان پروفسور خلیل، نویسنده ی مسئول این مقاله؛ ” سیالیت غشاء ، که همان ویسکوزیته ی سلول های غشای دو لایه ی لیپیدی است، در عملکرد غشایی نقش مهمی را ایفا می کند. کاهش سیالیت غشاء می تواند بر چرخش و انتشار پروتئین ها و سایر مولکول های زیستی غشاء و در نهایت بر روی عملکرد آن ها اثر گذار باشد. در حالی که، افزایش سیالیت غشاء و به بیان دیگر انعطاف پذیری آن مجب تسهیل عبور نور در چشم می شود.” بر اساس یافته های محققین، اسیدهای چرب روغن های گیاهی با قرار گرفتن در کنار سلول های شبکیه و یکی شدن با آن ها موجب افزایش سیالیت غشاء پلاسمایی می شود. محققین نتیجه گرفتند که رژیم غذایی با محتوای کم اسیدهای چرب ترانس و غنی از اسید های چرب اُمگا 3 و روغن زیتون ممکن است موجب کاهش خطر ریتینوپاتی شود. در مجموع، یافته های حاصل از این مطالعه پیشنهاد می کند که جایگزینی روغن های طبیعی به جای روغن هایی که در قطره های چشم استفده می شوند، می تواند فواید بیولوژیکی مفیدی را برای چشم داشته باشد و از بروز بیماری های شبکیه جلوگیری کند.

منبع:

Toihiri Said, Jennifer Tremblay-Mercier, et al. Effects of vegetable oils on biochemical and biophysical properties of membrane retinal pigment epithelium cells. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2013.

نظرات بسته شده است.