روش درمانی جدید برای مبتلایان به فشارخون

محققین دانشگاه Bristol در مطالعه ای دریافتند که حذف یکی از اندام های بسیار کوچک بدن به نام جسم کاروتیدی می تواند اثر زیادی در کاهش فشار خون مبتلایان شود. این کشف تحول بزرگی در روش های درمانی بزرگترین عامل مرگ و میر در سرتاسر دنیا ایجاد کرد. جسم کاروتیدی گره کوچکی ( کوچکتر از دانه برنج) در طرفین سرخرگ کاروتید است. به نظر می رسد که این گره ه متهم اصلی در توسعه و تنظیم فشار خون بالا است. این مطالعه به سرپرستی پروفسور Julian Paton  انجام شد. این تیم تحقیقاتی نشان داد که حذف جسم کاروتیدی  در موش های مبتلا به پرفشاری خون موجب کاهش معنادار فشارخون در آن ها شد. به بیان پروفسور Julian Paton ؛ " ما می دانیم که این اندام بسیار کوچک در بیماری فشارخون نقش های متفاوتی دارد اما باور نداشتیم که بتوانند به طور  زیادی در منشاء بروز فشار خون نقش داشته باشند، این هیجان انگیز است." به طور طبیعی جسم کاروتیدی مقادیر اکسیژن و دی اکسید کربن خون را تنظیم می کند. هنگامی که اکسیژن خون کاهش می یابد، این جسم  تنفس را افزایش می دهند. این موجب افزایش فشار خون می شود. این پاسخ به دلیل ارتباط بین کاروتید و مغز است. برخلاف اندازه کوچک جسم کاروتیدی حجم بالایی از خون از آن ها عبور می کند. اثر جسم کاروتیدی بر فشار خون بازتاب نقش حفاظتی آن ها در تأمین جریان خون کافی به مغز است. یافته های حاصل از این مطالعه در مجلهNature Communications منتشر شد.  

منبع:


Fiona D. McBryde, et al. The carotid body as a putative therapeutic target for the treatment of neurogenic hypertension. Nature Communications, 2013
 

نظرات بسته شده است.